Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Z życia klasy I b

Uczniowie klasy I b wraz z wychowawcą p. Elżbietą Czarnecką organizowali różne uroczystości, podejmowali wiele działań. Brali udział w różnych akcjach i projektach, oto wybrane z nich:


Z życia klasy I b

Z życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I bZ życia klasy I b


Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dnia 17 czerwca 2024r. z inicjatywy Pana dyrektora Marcina Maraszka, Zespół Szkolno – Przedszkolny odwiedził policjant asp. szt. Piotr Łukiewicz z Posterunku Policji w Sobolewie.

       Ponieważ wakacje to czas wypoczynku, zabawy, wyjazdów turystycznych oraz intensywnej pracy w gospodarstwie domowym, podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa

w czasie wakacji i podczas kontaktów z obcymi.

       Bardzo dziękujemy za cenne informacje, rady i wskazówki!

 

Beata Garbarczyk

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniegoBezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniegoBezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniegoBezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniegoBezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego


RAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2023-2024 w oddziale 0b, za zgodą Pana Dyrektora Marcina Maraszka oraz rodziców dzieci, wychowawca p. Beata Garbarczyk realizowała innowację pedagogiczną, która została przygotowana na podstawie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem w Kosmosie”.

Główne cele:

- zainspirowanie dzieci do nauki o kosmosie i astronomii,

- pokazanie dzieciom, że nauka o wszechświecie jest fascynująca i pełna niewyjaśnionych tajemnic,

- poznanie podstawowych faktów, zjawisk i terminologii związanej z Kosmosem, takich jak Układ Słoneczny, planety, gwiazdy, komety, galaktyki itp.

- zrozumienie, jak podróżuje światło i jak działa grawitacja,

- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, ciekawości i rozwiązywania problemów,

-  inspirowanie do dalszego poznawania wszechświata i nauk ścisłych.

 

Realizując Projekt „Razem w Kosmosie” wykonaliśmy szereg różnorodnych działań i zadań, które zostały dostosowane do naszej grupy wiekowej – dzieci sześcioletnich.

        Od października do czerwca wykonaliśmy następujące działania i zadania:

- wychowawca podczas wywiadówki zapoznał rodziców dzieci z Regulaminem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem w Kosmosie”, uzyskał pisemne zgody rodziców na realizację projektu w oddziale 0b,

- p. Beata zapoznała dzieci z tematyką i zagadnieniami projektu,

- z wyciętych żółtych gwiazdek dzieci zrobiły opaskę na głowę, którą nosiły zawsze podczas wykonywania różnych zadań i działań z projektu,

- wychowawca przygotował - wydrukował ilustracje oraz prezentował na tablicy interaktywnej obrazki różnych obiektów kosmicznych, ich nazwy i opisy. Dzieci dopasowywały ilustracje do nazwy i opisu.

- obejrzały filmy na temat kosmosu: „Kosmos – Kazio i Kosmos dla dzieci”, „Kosmos”, „Kosmos i planety”, „Ala i Układ Słoneczny”, „Układ Słoneczny – Planety w Układzie Słonecznym”, „Układ Słoneczny – Planety dla dzieci”, „Grawitacja, a to ciekawe”, „Dzień i noc”, „Jak powstało Słońce”, „Układ Słoneczny dla dzieci” (bajka edukacyjna), „35 ciekawosteko kosmosie”, „Wyruszamy w kosmos! – zagadki i ciekawostki”,

- każde dziecko malowało jedną ilustrację wcześniej poznanych obiektów kosmicznych, z których powstała jedna wspólna praca „Kosmiczny słowniczek”,

- wykonały także drugą wersję „Kosmicznego słowniczka”. Pomalowały ilustracje ciał niebieskich, przykleiły nad nimi wcześniej wycięte nazwy tych ciał oraz ich definicje,

-  pracując w trzyosobowych grupach, z przygotowanych i wydrukowanych przez wychowawcę materiałów, wycinały planety Układu Słonecznego, nazwy planet oraz Słońce. Na granatowym brystolu przykleiły wycięte elementy, uwzględniając położenie planet w stosunku do Słońca,

-  wykonały indywidualnie konstrukcję „Układu Słonecznego”– przyczepiając w odpowiednim miejscu, na wstążce poszczególne planety,

-  najbardziej pracochłonne, ale jednocześnie sprawiające dzieciom największa radość, okazało się wykonanie modelu Układu Słonecznego w czteroosobowych grupach, ze styropianowych kul. Dzieci malowały farbami plakatowymi różne wielkości styropianowych kul – modeli planet i Słońca. Gdy wyschły, pod czujnym okiem p. Beaty wykonały modele Układu Słonecznego,

- dzieci obejrzały animowaną prezentację na tablicy interaktywnej pt.: „W kosmosie – Konstelacje Gwiazd”. Po obejrzeniu i omówieniu prezentacji, wycinały gwiazdki, z których w dwuosobowych grupach, na podstawie przygotowanych przez wychowawcę materiałów, z wyciętych gwiazdek, wykonały jeden gwiazdozbiór,

-  na podstawie ilustracji Dużej Niedźwiedzicy, Dużego Wozu prezentowanych na tablicy interaktywnej, po rozmowie, dzieci wycinały wydrukowane przez wychowawcę puzzle ww. gwiazdozbiorów, a następnie przyklejały je na kartkę,

-  jednym z zadań było wymyślenie przez dzieci, w dwuosobowych grupach, gwiazdozbiorów – ułożenie gwiazd oraz nadanie nazw wymyślonym gwiazdozbiorom. Dzieci naklejały wycięte gwiazdki na granatowym brystolu,

-  pracując indywidualnie lub grupowo, wykonały różne prace plastyczne: ciała niebieskie na tle nieba, planety, Księżyc na tle Ziemi w przestrzeni kosmicznej, Układ Słoneczny, rakieta, kosmonauta,

-  dzieci pracując w grupach, wycinały przygotowane przez p. Beatę puzzle planet, następnie naklejały je na dużym brystolu,

- każde dziecko wycinało, układało i naklejało na kartce, okrągłe puzzle poszczególnych planet Układu Słonecznego,

- z liter z klaser u układały wyrazy związane z kosmosem, np.: Kosmos, Ziemia, Słońce, dzień, noc itp.,

-  wykonano eksperymenty pokazujące: noc i dzień z wykorzystaniem globusa i latarki oraz działanie siły grawitacji – spadania ciał na powierzchnie Ziemi, np. piłki,

- rozwiązywały zagadki: „Kosmos”,

- każde dziecko rozwiązało łamigłówkę, wydrukowaną przez wychowawcę pt.: „Znajduję drogę astronauty do planety”,

-  słuchały i rozmawiały na temat treści przeczytanych opowiadań i wierszy, np.: „Planety”, „Słońce”, „Zbuduję rakietę”,

-  na podstawie swojej wiedzy oraz ilustracji i obrazów przedstawianych na tablicy interaktywnej wypowiadały się nt. gwiazd i innych ciał niebieskich,

- indywidualnie lub w dwuosobowych grupach wykonywały zadania matematyczne: liczenie obiektów kosmicznych i zapisywanie ich liczby, liczenie obiektów i zamalowywanie kwadratu z odpowiednią liczbą,

- dzieci w czasie realizacji projektu, bardzo chętnie uczyły się i śpiewały piosenki o kosmosie. Wykorzystywaliśmy do tego tablicę interaktywną. Były to piosenki: „W Układzie Słonecznym”, „Moja planeta”, „ Ziemia pełna Słońca”, „Czarne dziury”, „Małe ciała niebieskie”, „Karłowate”, „Kosmos”, „Układ Słoneczny”, „Kosmiczna podróż”, „Układ Słoneczny” (Śpiewające Brzdące), „Planety”, „Nasze Słońce”, „Kosmos – animacja edukacyjna”, „Przygoda wzywa nas”, „Misja wśród gwiazd”,

-  przykładowe zabawy ruchowe: „Piłka parzy” (z poszczególnymi nazwami planet lub ciał niebieskich), „Słońce i Ziemia”, „Odwiedzamy planety”, „Start rakiety”, „Jazda na Wielkim Wozie”, „Bal planet”, „Krążą planety”, „Lot na Księżyc” itp.,

- wszystkie ww. efekty pracy dzieci były eksponowane na gazetkach klasowych i wystawkach,

- ostatnim działaniem, a jednocześnie podsumowaniem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem w Kosmosie”, realizowanego w oddziale 0b, była wycieczka zorganizowana przez p. Beatę dnia 29 maja 2024r. do Planetarium Niebo Kopernika w Warszawie. Dzieci obejrzały tam wystawę „Patrz Ziemia” oraz interaktywny film pt.: „3-2-1 Start!”. Dzięki najnowocześniejszym technologiom, jakimi dysponuje Planetarium, przed filmem obejrzały 15-minutowy pokaz na żywo, dotyczący zjawisk, które aktualnie można zaobserwować na niebie.Prezenter opowiadał o wybranych gwiazdozbiorach, Układzie Słonecznym oraz odległych miejscach we Wszechświecie. Dzieci były tam pierwszy raz, bardzo podobała im się wizyta w Planetarium, która wywarła na nich duże wrażenie. Była to wspaniała lekcja o kosmosie, zwieńczenie naszych działań projektowych. Wrócili pełni nowych wrażeń, radośni i szczęśliwi.

       Działania i zadania, które zostały zrealizowane pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, a najważniejsze, że dzieci zafascynował wspaniały wszechświat. Byli zainteresowani, zaangażowani i kreatywni podczas całego projektu. Wyjątkowe i różnorodne zadania pozwoliły dzieciom na rozwijanie umiejętności naukowych, twórczych, komunikacji i współpracy.

Dziękuję Panu Dyrektorowi i rodzicom dzieci za wyrozumiałość, pomoc i wsparcie w podjętych i realizowanych przeze mnie działaniach projektowych.

 

Beata Garbarczyk

RAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNYRAZEM W KOSMOSIE” – OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNY
Wycieczka do Lublina

W dniu 4 czerwca 2024r. uczniowie klas: VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB i VIII oraz pani Agnieszka Mądra, p. Ireneusz Kalbarczyk i p. Bogdan Maraszek uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Celem wyprawy był spacer po Starym Mieście, odwiedzenie najciekawszych historycznych miejsc Lublina oraz gra miejska dotycząca zwiedzanych zabytków. Dużą dawkę pozytywnej energii dostarczyła gra akcji realizowana w rzeczywistości w ESCAPE ROOM, jak również projekcja filmu pt. „Super Siostry”.

   Choć pogoda nie była dla nas zbyt łaskawa, to wyjazd był wspaniały i wiele się na nim nauczyliśmy. Zarówno Pana Przewodnika jak i atmosferę wycieczki zapamiętamy na długo.

 

Wioletta Maraszek


Wycieczka do LublinaWycieczka do LublinaWycieczka do LublinaWycieczka do LublinaWycieczka do LublinaWycieczka do Lublina


DZIECI DZIECIOM

Uczniowie klasy I b pod kierunkiem wychowawcy Pani Elżbiety Czarneckiej zrealizowali projekt czytelniczy pod tytułem „Dzieci Dzieciom”.

W ramach projektu czytelniczego realizowanego w naszej szkole, czytali książki dla młodszych kolegów i koleżanek z klasy 0 b Pani Beaty Garbarczyk.

Celem zajęć przeprowadzonych w  ramach projektu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej, a także wyrabiania nawyku częstego sięgania po książki.

Podczas zajęć dzieci słuchały czytanych książek, oceniały postawy bohaterów, formułowały odpowiedzi na pytania do tekstu, omawiały treść wysłuchanych utworów, doskonalili pamięć, zdolności kojarzenia i umiejętności skupienia uwagi, układały puzzle, jak również podejmowały działania plastyczne.

                                                                                                                                                                                                                                   Elżbieta Czarnecka


DZIECI DZIECIOMDZIECI DZIECIOMDZIECI DZIECIOMDZIECI DZIECIOMDZIECI DZIECIOMDZIECI DZIECIOM