Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W czasie sprawowanej Mszy Św. modliliśmy się w intencji Nauczycieli, Katechetów, Pracowników szkoły, Rodziców i Uczniów.

My, Polacy szczególnie pamiętamy, że 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która przyniosła ogrom ofiar ludzkich, cierpienia i zniszczeń. Pamięć o obrońcach Ojczyzny jest wiecznie żywa.

Dalsza część uroczystości przebiegała w szkole, gdzie p. Dyrektor po powitaniu zebranych przedstawił informacje dotyczące organizacji pracy.

Kolejnym punktem było spotkanie uczniów poszczególnych klas z wychowawcami. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wiele radości i satysfakcji.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022