Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

CZYTAM Z KLASĄ

Klasa IIIa w bieżącym roku szkolnym realizowała Międzynarodowy Projekt Edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI, który miał na celu rozwijanie ciekawości literackiej, aktywności czytelniczej wśród uczniów, doskonalenie czytania oraz aktywnego słuchania, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze. Uczniowie w trzech modułach realizowali projekt, wykonując różne zadania. Pracowali samodzielnie, w parach lub w grupach. Odwiedzając miasto zawodów poznawali osoby pracujące w zawodzie, który  występował w omawianej lekturze. Na zakończenie projektu klasa IIIa wraz z wychowawcą otrzymała dyplom i certyfikat ukończenia projektu.

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

CZYTAM Z KLASĄ

Bezpieczne wakacje

W trosce o bezpieczeństwo uczniów dnia 21 czerwca 2022 r., z inicjatywy Pana dyrektora Marcina Maraszka, naszą Szkołę odwiedził policjant mł. asp. Piotr Łukiewicz.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji.

Dziękujemy za cenne informacje!

Bezpieczne wakacje

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Uczniowie klasy III B pod opieką p. Elżbiety Czarneckiej realizowali w roku szkolnym 2021/2022 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki – edycja III.

Projekt wspierał i obserwował p. Dyrektor Marcin Maraszek.

Przez cały rok świetnie się uczyliśmy, bawiliśmy, czytając i omawiając lektury w ciekawy sposób. 

Omawiane lektury prezentowaliśmy młodszym kolegom w różnych formach: czytając, przygotowując inscenizacje, wykonując prace plastyczne.

CELE PROJEKTU:

- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

- rozwijanie aktywności czytelniczej,

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

- zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

- wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie  zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

- integracja zespołu klasowego,

- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Po zrealizowaniu zadań otrzymaliśmy certyfikat ukończenia projektu.


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica realizowała dwa projekty edukacyjne:

• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - "KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE",

• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "ŚWIETLICZAKI NA TROPIE … ZAGADEK”

Koordynatorami projektów były: Pani Agnieszka Zadrożna i Pani Wioletta Maraszek

Uczniowie uczestniczący w projektach mogli w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie ekspresji artystycznej, wyrażania myśli, rozwijania dociekliwości poznawczej opartej na wartościach prawdy, dobra i piękna, rozumienia sensu wykonywanych prac, myśleniu kategoriami ochrony środowiska. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Różnorodność tematyczna projektów stwarzała możliwość do wprowadzania i poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych. Uczestnicy projektów eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Kształcili zmysł kompozycji, rozwijali wrażliwość estetyczną, posługiwali się różnymi środkami wyrazu artystycznego, poznawali dziedzictwo kultury narodowej, europejskiej i światowej. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności dzieci, rozwijały ich pasję poznawczą, wyrabiały poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.

Działania podjęte w ramach projektów przyczyniły się do rozwijania kreatywności, zapewnienia atrakcyjności zajęć świetlicowych, samorealizacji dającej poczucie satysfakcji, inspiracji dla twórczych rozwiązań i lepszego poznania wychowanków. Dzieci chętnie i aktywnie brały udział w w/w projektach.

Na zakończenie projektów uczniowie wraz z koordynatorami otrzymali certyfikaty.


Prace plastyczne:

Wiosenne drzewo

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Motyl

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Pisanka układanka

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Papier artystyczny w szlaczki

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

"Piła czy młot? Po co rybom narzędzia?"

Nasze świetlicowe akwarium.

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

"Co ma piernik do wiatraka?" 

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Projekty edukacyjne realizowane przez Świetlicę

Dzień Matki

"Mamo, ja Ci dziękować za miłość Twą?

Mamo, jak Ci dziękować za ciepło Twoich rąk?

Mamo, jak Ci dziękować za serce Twe?

Mamo kocham Cię"

Dzień Matki

Strona
123456789
z 9