Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Pamiętamy

Dnia 1 września nasi harcerze z 9 DH wraz z Panem Dyrektorem Marcinem Maraszkiem złożyli wiązankę pod pomnikiem żołnierzy walczących o wolność Polski.


PamiętamyPamiętamyPamiętamyPamiętamyPamiętamyPamiętamy