Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Mikołajki 2021

06.12.2021r. - Mikołajki zorganizowane przez Pana Dyrektora Marcina Maraszka i Radę Rodziców przy pomocy Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Dnia 6 grudnia Święty Mikołaj wraz z Aniołkami odwiedził naszą Szkołę i obdarował dzieci i młodzież prezentami. W poniedziałek od samego rana dzieci z niecierpliwością czekały na miłego Gościa, który został radośnie przywitany przez wyczekujące go dzieci. Podczas spotkań poszczególnych klas z Mikołajem, na twarzach uczniów pojawiał się uśmiech i nieskrywana radość. Dzieci z najmłodszych klas recytowały wierszyki i śpiewały piosenki dla Mikołaja. Dla wszystkich był to niezapomniany, pełen wrażeń dzień.

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

„Szkolne przygody Gangu Swojaków”

Edukacja ekologiczna dzieci, jak żyć blisko natury i w zgodzie z nią jest niezwykle ważna. Dlatego wierzymy, że poznanie przez najmłodszych piękna Polskiej natury oraz gatunków zwierząt, które należy szczególnie chronić, jest niezwykle istotne.

Uczniowie z klasy Ib już kolejny rok uczestniczyli w programie edukacyjnym Jeronimo Martins Polska S.A., którego głównym celem jest pomoc Nauczycielom i Rodzicom                w zachęcaniu dzieci do spędzenia większej ilości czasu na świeżym powietrzu. W dobie mediów i Internetu szczególnie ważne jest nauczyć dzieci odrywać wzrok od różnego rodzaju ekranów oraz żyć w zgodzie z naturą. Chęć pokazania dzieciom piękna natury i tego, że jej odkrywanie oraz poznawanie może być niezwykłą zabawą!

Nowi bohaterowie programu Gang Swojaków, wśród których są zagrożone i chronione gatunki zwierząt; przedstawiały dzieciom rozmaite regiony Polski, w których występują. Pokazywali co kryje przyroda i jak żyć z nią w zgodzie, ale przede wszystkim motywowali dzieci do wyjścia na świeże powietrze, by razem obserwować magię natury!

Zadaniem konkursowych w tym roku było wykonanie pracy zbiorowej w formie mapy małej Ojczyzny, na której zaprezentowaliśmy naszych bohaterów – zagrożone gatunki zwierząt. W ramach akcji otrzymaliśmy od Organizatora konkursu pluszowe maskotki oraz książki do wspólnego czytania i poznawania wspaniałych i bajkowych wydarzeń z życia dwunastu nowych bohaterów. Uczniowie zbierali również z wielkim zaangażowaniem naklejki ze Swojakami, które wychowawca klasy, p. Aneta Pracz wklejała dzieciom do indywidualnych dzienniczków „Troskliwego Odkrywcy”, w nagrodę za potwierdzone przez Rodzica wykonanie kolejnych zadań czyli odkrywanie magii przyrody!

„Szkolne przygody Gangu Swojaków”

„Szkolne przygody Gangu Swojaków”

„Szkolne przygody Gangu Swojaków”

„Szkolne przygody Gangu Swojaków”


Akademia z okazji Święta Niepodległości

W dniu 16 listopada odbyła sie Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Kreatywne Prace Plastyczne…

Kreatywne Prace Plastyczne…

Nasza świetlica przystąpiła do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO "KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22".

Organizator projektu: Organizatorem i autorem projektu jest autorka bloga KPP.

Cele projektu

 1. Cele główne:

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

* Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

* Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 

współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 2. Cele szczegółowe:

* Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.

* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

* Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

* Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

* Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

* Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

 

Koordynatorami projektu w naszej Szkole są: Pani Agnieszka Zadrożna i Pani Wioletta Maraszek.----------------------------------------------------------------------------------


Praca plastyczna techniką mieszaną


Kreatywne Prace Plastyczne…

Jesienna praca plastyczna z liści


Kreatywne Prace Plastyczne…

Słoneczniki malowane na ręczniku papierowym


Kreatywne Prace Plastyczne…

Malowanie mokre w mokrym + kropy, kropki i kropeczki


Kreatywne Prace Plastyczne…

Kreatywne Prace Plastyczne…

Jesienne liście frotaż


Kreatywne Prace Plastyczne…

Malowanie bibułą


Kreatywne Prace Plastyczne…

Malowanie na kaszy


Kreatywne Prace Plastyczne…

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

Nasza świetlica przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Świetliczaki na tropie...zagadek", którego organizatorem jest Redakcja dwumiesięcznika "Świetlica w Szkole".

Cele projektu:

  • ​wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyro­dą ucznia;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Czas trwania projektu: wrzesień 2021 r. – maj 2022 r.

Koordynatorami projektu w naszej szkole są: Pani Agnieszka Zadrożna i Pani Wioletta Maraszek.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:

https://biblioteka.pl/artykul/Akademia-Swietlicowa-Swietliczaki-na-tropie-zagadek/10742--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Czy ten obraz się rusza?"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

„Ile jest kropek?"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

„Gdzie jest zwierzę?”

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

„Kim jest Biała Dama?”

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

„Co się dzieje gdy wiatr wieje?”

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

„Kwiaty we włosach. Portret Fridy Kahlo”

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

Strona
12345
z 5