Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Klasa II b sprząta groby żołnierskie

Dnia 9 maja 2022r. Uczniowie klasy II b razem z Wychowawcą p. Beatą sprzątali groby żołnierskie na miejscowym cmentarzu.

Klasa II b sprząta groby żołnierskie

Klasa II b sprząta groby żołnierskie

Klasa II b sprząta groby żołnierskie

Klasa II b sprząta groby żołnierskie

Klasa II b sprząta groby żołnierskie

Koncert zespołu Full Power Spirit

W dniu 26 kwietnia 2022r. gościliśmy w naszej Szkole zespól Full Power Spirit, który zaprezentował nam hiphopowy program artystyczny ukazujący problemy wspólczesnego człowieka.

Koncert zespołu Full Power Spirit

Koncert zespołu Full Power Spirit

Koncert zespołu Full Power Spirit

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to najpopularniejsze i najważniejsze na świecie święto ekologiczne.

Wszyscy ludzie – Przyjaciele Ziemi – robią wszystko, aby nasza planeta stała się piękniejsza, zdrowsza i czystsza.

Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym środowisku, aby pomóc Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią.

Nasza Szkoła z okazji Dnia Ziemi włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”. 220 Uczniów z klas od V do 0, wraz z Wychowawcami w piątek, 22 kwietnia 2022r. sprzątało różne tereny naszej miejscowości.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Dla Polski”, nad którym patronat objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

W porozumieniu i za zgodą Pana Dyrektora Marcina Maraszka w naszej szkole koordynatorem tego działania był nauczyciel geografii pani Beata, której pomagali Wychowawcy ww. klas.

Celem akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne w naszej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

 

Klasa 0a z wychowawcą p. Grażyną Makowską sprzątała teren wokół Szkoły i plac zabaw.

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach Klasa 0b z wychowawcą p. Anną Zając sprzątała grób żołnierski. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa Ia z wychowawcą p. Małgorzatą Owczarczyk sprzątała chodnik i pobocze od drewnianej szkoły w stronę cmentarza. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa Ib z wychowawcą p. Anetą Pracz sprzątała teren w okolicy przystanku w stronę Garwolina. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa IIb z wychowawcą p. Beatą Garbarczyk sprzątała chodnik i pobocze terenu w okolicy przystanku w stronę Ryk oraz drogę tzw. „zakościelną”. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa IIIa z wychowawcą p. Iwoną Wójcik sprzątała przystanek w stronę Sobolewa (przy drewnianej szkole) i teren za przystankiem w stronę Sobolewa.

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa IIIb z wychowawcą p. Elżbietą Czarnecką sprzątała chodnik i pobocze od Szkoły w stronę drewnianej szkoły oraz obszar przy drewnianej szkole. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa IVa z wychowawcą p. Marcinem Cieślą sprzątała pobocza w stronę Kownacicy. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa IVb z wychowawcą p. Mariolą Kowalewską i p. Elżbietą Skoczek sprzątała drogę / pobocze w stronę: „bloków” i „osiedla”. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa Va z wychowawcą p. Bogdanem Maraszkiem sprzątała chodnik i pobocze terenu w okolicy przystanku w stronę Sobolewa od strony krzyżówek. 


Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzieci świetlicowe razem z p. Agnieszką Zadrożną sprzątały teren przy boiskach.

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Klasa IIa z wychowawcą p. Bożeną Wieczorek i p. Katarzyną Brojek sprzątała chodnik i pobocze od Szkoły w stronę krzyżówek.

Klasa Vb z wychowawcą p. Ireneuszem Kalbarczykiem sprzątała przystanek w stronę Żelechowa i teren wokół niego.

Z okazji Dnia Ziemi odbyła się także uroczysta akademia, na której byli obecni: p. Janina Piątek starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach, p. Dyrektor Marcin Maraszek, p. Wicedyrektor Barbara Nitka, Nauczyciele i Uczniowie. Inscenizację o tematyce ekologicznej przedstawili Uczniowie z kl. IIb, IIIb i IIIa, których przygotowali Wychowawcy ww. klas: p. Beata, p. Elżbieta i p. Iwona. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Dekorację Sali poświęconą naszej planecie przygotowały p. Agnieszka Zadrożna i p. Wioletta Maraszek. Jedną z części dekoracji stanowiła wystawa prac konkursowych. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Po inscenizacji głos zabrał p. Dyrektor Marcin Maraszek, który podkreślił, jak ważna jest troska o naszą Ziemię, dbałość o piękno przyrody i ochrona środowiska w którym żyjemy. Wyraził nadzieję, że ta akademia i wymowna dekoracja pomogły wszystkim zrozumieć, dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi oraz dlaczego i jak należy dbać o środowisko, aby zachować go dla przyszłych pokoleń.

Po wystąpieniu p. Dyrektora nastąpiło podsumowanie konkursów, które odbyły się w naszej Szkole z okazji Dnia Ziemi.

Pierwszy Szkolny Konkurs Plastyczny „Święto czystej planety” był dla uczniów klas 0 – III w dwóch kategoriach wiekowych: pierwszej klas 0 - I i drugiej kategorii klas: II – III. Mottem przewodnim tegorocznej edycji Światowego Dnia Ziemi i konkursu plastycznego było: „Zainwestuj w Naszą Planetę”. Organizatorami konkursu plastycznego byli: p. Bogdan Maraszek i p. Beata Garbarczyk.

Drugi konkurs, który zorganizowała p. Małgorzata Piętka, polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat ekologii. Adresowany był do uczniów od klasy IV do klasy VIII.

Pan Dyrektor wręczył nagrody i dyplomy Uczniom oraz pogratulował zwycięzcom. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Na koniec Pan Dyrektor Marcin Maraszek podziękował wszystkim Uczniom biorącym udział w akademii, a także Nauczycielom, którzy przygotowali Dzień Ziemi: p. Beacie Garbarczyk, p. Elżbiecie Czarneckiej, p. Iwonie Wójcik, p. Agnieszce Zadrożnej, p. Wioletcie Maraszek, p. Bogdanowi Maraszkowi i p. Małgorzacie Piętce za zaangażowanie, zorganizowanie konkursów, przygotowanie uroczystości: inscenizacji i przepięknej dekoracji oraz szerzenie postaw ekologicznych wśród młodego pokolenia. 

Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

Sprzątanie grobów żołnierskich

Z okazji Kwietnia Miesiąca Pamięci Narodowej młodzież z klasy VIIIa pieliła groby żołnierskie na miejscowym cmentarzu. Z Uczniami był Wychowawca p. Beata Garbarczyk oraz Pan Dyrektor Marcin Maraszek. 

Sprzątanie grobów żołnierskich

Sprzątanie grobów żołnierskich

Sprzątanie grobów żołnierskich

Sprzątanie grobów żołnierskich

Sprzątanie grobów żołnierskich

Sprzątanie grobów żołnierskich

Bajkowa zakładka do książki

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy corocznie w dniu 23 kwietnia. Z tej okazji zorganizowany został dla Uczniów klas 0-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Gończycach, konkurs plastyczny „Bajkowa zakładka do książki”, którego Koordynatorem była Pani Aneta Pracz.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci, doskonalenie możliwości twórczych Uczniów poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz rozbudzenie świadomości poszanowania książek. Zakładki mogły być wykonane dowolną techniką, a dodatkowym atutem pracy było nawiązanie do postaci lub symbolu charakteryzującego ulubioną bajkę bądź baśń. Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac, które Uczniowie wykonali  z ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością i ciekawą interpretacją.

Laureaci Konkursu (w poszczególnych kategoriach wiekowych) wybrani zostali przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

Kategoria klas 0 szkoły podstawowej

Miejsce I: Seweryn Talarek - klasa 0b

Miejsce II: Nikola Skwarek - klasa 0b

Miejsce III: Helena Błażejczyk - klasa 0b

Kategoria klas I-III szkoły podstawowej

Miejsce I: Zuzanna Dębska - klasa IIIb

Miejsce II: Łucja Jendryszek - klasa Ib

Miejsce III: Hanna Zając -  klasa IIIa

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał również Oliwier Skwarek z klasy IIb

Pan Dyrektor Marcin Maraszek serdecznie podziękował wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie „Bajkowa zakładka do książki” wręczając każdemu słodki upominek, a Laureaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane w galerii prac konkursowych przygotowanej przez Koordynatora konkursu. Gratulujemy serdecznie!!! 

Bajkowa zakładka do książki          Bajkowa zakładka do książki

Bajkowa zakładka do książki

Bajkowa zakładka do książki

Bajkowa zakładka do książki

Bajkowa zakładka do książki

Strona
123456789
z 9