Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

ODWIEDZAMY GROBY…

       W dniu 26.10.2022 r. klasy 0„a” i 0„b” wraz ze swoimi wychowawcami wybrały się na pobliski cmentarz. Dzieci odwiedziły Groby Żołnierzy. Zgodnie z polską tradycją zapaliliśmy symboliczne znicze i złożyliśmy wiązankę w dowód naszej pamięci i szacunku. Nasz pobyt na cmentarzu zakończyliśmy minutą ciszy. Sprzyjająca aura pogodowa sprawiła, iż wycieczka udała się, a uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni z dobrze wypełnionego obowiązku.

Dziękujemy rodzicom za pomoc i współpracę.

E. Czarnecka

K. Szopa 

ODWIEDZAMY GROBY…ODWIEDZAMY GROBY…ODWIEDZAMY GROBY…ODWIEDZAMY GROBY…

Konkurs Piosenki Patriotycznej

W naszej szkole odbyła się kolejna edycja Konkursu Piosenki Patriotycznej. Głównym celem konkursu było rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i miejscowości w której żyjemy. To także doskonała okazja dla uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych i zaprezentowania ich przed publicznością. W przeglądzie wzięli udział soliści w kategoriach wiekowych – klasy I-III oraz IV-VI.

Do gminnego etapu zakwalifikowali się:

 

Kategoria kl. I - III

 Białecka Laura, Sowiński Krystian, Sobol Paula

 

Kategoria kl. IV-VI

 Zając Hanna, Lis Oliwia, Dybcio Ewelina

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, uzyskanych sukcesów i zachęcamy do dalszego udziału w konkursach.


Konkurs Piosenki PatriotycznejKonkurs Piosenki PatriotycznejKonkurs Piosenki Patriotycznej

Wycieczka do Niepokalanowa i Częstochowy

W dniach 17 – 18 października 2022 roku – uczniowie klas Va, Vb, VIa i VIb pod opieką ks. Proboszcz Jana Spólnego, Pani Grażyny Pogorzelskiej, ks. Łukasza Rodzosia i Pan Bogdana Maraszka udali się na wycieczce do Niepokalanowa i Częstochowy. Obok aspektu duchowo-religijnego, celem wycieczki było zwiedzanie i szersze zapoznanie się z klasztorem jasnogórskim i jego bogatą historią, pielgrzymowanie śladami św. Maksymiliana Kolbego – męczennika, aby znaleźć się bliżej Boga i ludzi oraz przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu religijnym, kulturalnym i społecznym.

1 dzień - Niepokalanów

Będąc w Niepokalanowie zobaczyliśmy dwa sanktuaria Bazylikę oraz kaplicę św. Maksymiliana. Przed wejściem do Bazyliki na uwagę zasługuje pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego. W wyposażeniu kościoła obejrzeliśmy ambonę z kararyjskiego marmuru, a także ołtarze: św. Franciszka i św. Antoniego z Padwy oraz figurę Matki Bożej w prezbiterium, a obok kaplica św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pielgrzymów przyciągają kolorowe, misterne mozaiki ilustrujące życie i męczeństwo św. Maksymiliana Kolbe.

Odwiedziliśmy Muzeum św. Maksymiliana Kolbe, które zajmuje trzy różne sale tematycznie, przedstawiające Niepokalanów polski i japoński, liczne wydawnictwa, akcje, ruchy, misje japońskie, afrykańskie, ameryki południowej. Muzeum w Niepokalanowie spełnia dydaktyczny cel, o czym świadczą zapisy zwiedzających w „Księdze pamiątkowej”, którzy wychodzą z wystawy wzbogaceni duchowo i umysłowo.

Następnym obiektem zwiedzania była stara Kaplica, która jest kolebką klasztoru. To najstarszy budynek w klasztorze, w tej kaplicy modlił się święty, tu odprawiał Msze święte, głosił konferencje, tu bracia składali śluby zakonne przy zakrystii można zobaczyć pierwszą celę św. Maksymiliana, w której mieszkał od założenia Niepokalanowa w 1927r. aż do 1930r.

 Uczestniczyliśmy w Misterium Męki Pańskiej.

Obejrzeliśmy Panoramę Tysiąclecia, założoną dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski. Panorama cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Śpiewy religijne i historyczne, odpowiednio dobrane postacie, począwszy od Piastów aż po Jana Pawła II oraz interesujące komentarze dotyczące dziejów naszego narodu na przestrzeni stuleci, dały niezwykły efekt tworząc atrakcyjną całość.

2 dzień - Częstochowa

Pierwszym punktem wycieczki było przybliżenie historii klasztoru, omówienie aspektów związanych z architekturą oraz funkcją poszczególnych budynków znajdujących się w granicach obiektu. Wycieczka zaczęła się przy pomniku kardynała Stanisława Wyszyńskiego. Po przybliżeniu postaci kardynała, zatrzymaliśmy się przy bramach jasnogórskich (Bramie Lubomirskich oraz Bramie Wałowej), omawiając ich historię. Zwiedziliśmy  budynki klasztorne. Na początku udaliśmy się do bazyliki, gdzie w ciszy i spokoju podziwialiśmy piękno zachowanych elementów architektonicznych.

Po dokładnym zwiedzeniu bazyliki wraz z przylegającymi kaplicami odbyliśmy krótką modlitwę, której przewodniczył ks. Proboszcz Jan Spólny. Następnie przeszliśmy do Sali Rycerskiej i „przybudówki” nad Kaplicą Matki Bożej, gdzie znajduje się cykl 18 obrazów, „Golgota Jasnogórska” autorstwa wybitnego malarza Jerzego Dudy-Gracza.

W dalszej części zwiedziliśmy dwa muzea - Arsenał oraz Muzeum 600-lecia.

W muzeach tych mogliśmy obejrzeć rekwizyty związane z historią klasztoru, działalnością kulturalno-społeczną Paulinów oraz kultem Matki Boskiej Częstochowskiej. Na zakończenie przeszliśmy do Skarbca, gdzie znajduje się najstarsza część ekspozycji muzealnej na Jasnej Górze. W Skarbcu wśród eksponatów mogliśmy podziwiać wyroby złotnicze i jubilerskie z wykorzystaniem różnorodnych kamieni szlachetnych, sprzęt liturgiczny tj: naczynia i szaty liturgiczne, czy lichtarze. W Skarbcu umieszczone są także wota papieży, kardynałów, polskich królów oraz przedstawicieli szlachty.

O godzinie 21 udaliśmy się na Apel Jasnogórski.

Wycieczka na Jasną Górę przybliżyła nam niezwykłą wartość tego miejsca, zarówno pod względem religijnym, jak i historycznym. Klasztor Jasnogórski, który tyle razy jako obiekt dobrze nam znany mijamy bez większej refleksji,

w istocie kryje wiele tajemnic i ciekawostek, które warto zgłębić, wertując jego historię. Bo przecież, to co jest nam bliskie, to co należy do naszej „Małej Ojczyzny”, powinniśmy dogłębnie poznać.

Bogdan Maraszek


Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez Opiekuna SU p. Beatę Garbarczyk, która ułożyła scenariusz akademii – montaż słowno-muzyczny oraz przygotowała dekorację sali adekwatną do głównego w tym roku szkolnym hasła:

 

„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”.

     

      Na wstępie uroczystości p. Dyrektor Marcin Maraszek powitał wszystkich zgromadzonych: Ks. kan. Jana Spólnego, Ks. Łukasza Rodzosia,  Radę Rodziców, Nauczycieli, Pracowników emerytowanych, Pracowników Szkoły oraz Uczniów, którzy tego dnia byli w strojach galowych.

     W przygotowaniu tego dnia Opiekunowi SU pomagała duża liczba Uczniów zaangażowanych i chętnych do różnych działań samorządowych i pracy społecznej. W przyczepieniu dekoracji pomogła p. Agnieszka Zadrożna. Uczniowie zapraszali Państwa Dyrektorów, Księży, Nauczycieli, Pracowników niepedagogicznych, Pracowników będących na emeryturze wręczając przygotowane przez Opiekuna SU zaproszenia.

        Podczas akademii głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, którzy słowa podziękowania i życzeń skierowali do dyrekcji, księży, nauczycieli, emerytów i pracowników niepedagogicznych. Uczniowie wyrazili wdzięczność za troskę, empatię, dobroć, życzliwość, serce, a przede wszystkim za zaangażowanie i wspieranie Uczniów. Samorząd Uczniowski obdarował Państwa Dyrektorów, księży i wszystkich nauczycieli, emerytów i pracowników niepedagogicznych kwiatami storczykami i różami. Rada Rodziców złożyła podziękowanie i życzenia oraz kwiaty na ręce p. Dyrektora Marcina Maraszka.

       Pan Dyrektor Marcin Maraszek z okazji Święta Edukacji, także złożył wszystkim pracownikom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz podziękowania za zaangażowanie w pracę oświatową.

        Młodzieży i dzieciom biorącym udział w akademii pogratulował występu, podziękował za życzenia, kwiaty, recytowane wiersze i śpiewane piosenki. Słowa podziękowań skierował także do p. Beaty Garbarczyk za zorganizowanie akademii oraz wykonanie ładnej dekoracji.

Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Beata Garbarczyk


„Przygody druha kartofla”

Dnia 13 października 2022 r. odbyła się zbiórka, której głównym bohaterem był ziemniak. W trakcie zbiórki każdy harcerz otrzymał ziemniaka, którego musiał pięknie ubrać (czapka, mundur, włosy, oczy, itp.). Harcerze zostali podzieleni na dwa zastępy ziemniaczane. Każdy zastęp wśród swoich ziemniaków musiał wyznaczyć zastępowego i wymyślić nazwę swojego zastępu. Kolejnym zadaniem było wykonanie mostu między ławkami (z różnych dostępnych materiałów) przez który mieli przeprawić się harcerze – ziemniaki. Po udanej przeprawie przez most harcerze trafili na wyspę, gdzie paliło się ognisko, nad którym harcerze – ziemniaki piekli pianki (ziemniak – wykałaczka – pianka). W czasie zbiórki harcerze uczyli się współpracy nie tylko w swoich zastępach, przypomnieli sobie również istotę munduru (ziemniak w mundurze) oraz świetnie się bawili. Czuwaj!!!   

B. Boryń, A. Zadrożna

„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”„Przygody druha kartofla”