Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Bal karnawałowy

Podtrzymując tradycję naszej szkoły, w klasach 0a i 0b zorganizowany został bal karnawałowy. Pan Dyrektor Marcin Maraszek tradycyjnie rozpoczął uroczystość, w każdej sali życząc dzieciom - bezpiecznej, dobrej zabawy w gronie najbliższych przyjaciół. Uczniowie indywidualnie w swoich klasach pod opieką wychowawców, bawili się przy muzyce, śpiewali piosenki oraz brali udział w różnych grach, zabawach i konkursach. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zorganizowanie strojów i przebrań dla swoich dzieci, a także wychowawcom za przygotowanie kolorowych dekoracji w salach. 


Bal karnawałowy

Bal karnawałowy

Pasowanie Uczniów kl. I b na Czytelnika Biblioteki Szkolnej

W dniu 28.01.2021r. odbyło się Pasowanie Uczniów kl. I b na Czytelnika Biblioteki Szkolnej.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym poradzili sobie bardzo dobrze. Następnie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania książek. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom, zakładkę i książkę. 

Pasowanie Uczniów kl. I b na Czytelnika Biblioteki Szkolnej

Pasowanie Uczniów kl. I b na Czytelnika Biblioteki Szkolnej

Pasowanie Uczniów kl. I b na Czytelnika Biblioteki Szkolnej

Walentynki

Samorząd Uczniowski zaakcentował Walentynki, wykonaną przez uczennice z kl. IVa gazetką ścienną na temat przyjaźni i koleżeństwa.

Walentynki

Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Uczniowie klasy II b realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas 1-3, którego założeniem jest zachęcanie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Pierwszy MODUŁ zakończony.

E. Czarnecka

Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Dzień Babci i Dziadka

Uczniowie klasy II a, by uczcić ten wspaniały Dzień wykonali laurki z życzeniami - życząc Kochanym Dziadkom wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i radości oraz przygotowali piosenkę.

Wychowawca wykonał zdjęcia uczniom, które zostały przesłane do Rodziców, a następnie  do Dziadków.


"Dziadek z Babcią - przyjaciele,

Dziadek z Babcią – tropiciele

marzeń, przygód i zagadek.

Superbabcia, superdziadek!"

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Strona
12345678910
z 10