Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie to sytuacja dla dzieci i młodzieży zupełnie nowa i trudna do zrozumienia. Rozmawiają o niej nie tylko dorośli, ale również młodzież. Dużo się o niej mówi w telewizji i w internecie. Wojna jest złem, które powoduje przemoc, lęk i cierpienia wielu osób. Od zawsze wiąże się z niepokojem, strachem, czy poczuciem zagrożenia. Dużo łatwiej jest radzić sobie z takimi uczuciami, gdy się o nich rozmawia.

Podczas dwóch godzin z Wychowawcą p. Beatą m. in. tuż po wybuchu wojny, każdy z Uczniów klasy VIIIa wypowiadał się nt. swoich emocji, odczuć związanych z wojną u naszego wschodniego sąsiada. Z analizy wypowiedzi Uczniów wynika, że mają Oni dużą wiedzę nt. wojny w Ukrainie, nie odczuwają leków oraz mają świadomość i potrzebę włączania się w niesienie wszelkiej pomocy mieszkańcom Ukrainy.

Każdy z Uczniów włączył się w wykonanie symbolicznej gazetki na górnym korytarzu w szkole, której myślą przewodnią było ukazanie, że Ukraina nie jest sama, że wszyscy dobrze jej życzą i są z nią myślami w tym trudnym czasie. 

Wojna w Ukrainie

Uczniowie obejrzeli także 15 min. film dla dzieci i młodzieży pt. „Porozmawiajmy o wojnie w Ukrainie” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podczas filmu Uczniowie kl. VIIIa m.in. wysłuchali rad psychologa nt. uczuć, emocji, niepokojących lęków i innych objawów oraz umiejętności korzystania z internetu .

Wspierajmy się, rozmawiajmy i miejmy nadzieję, że ta wojna, jak najszybciej się skończy. 

Pierwszy dzień Wiosny

Dzień, w którym rozpoczyna się kalendarzowa wiosna jest datą niezmienną, przypadającą zawsze w tym samym terminie. Jest to 21 marca.

Tego dnia Uczniowie klasy Ia oraz Ib przywitali Wiosnę bardzo wesoło i… w kolorze zielonym!

Wspólnie udaliśmy się na wiosenny spacer i na własne oczy zobaczyliśmy zwiastuny wiosny. Celem tej akcji była integracja grupy oraz zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu na świeżym powietrzu.

Pani Wiosna w liście do dzieci przygotowała kilka zadań, podczas których trzeba było wykazać się umiejętnościami w terenie, sprytem oraz wiedzą.

Po powrocie wykonaliśmy w swoich salach piękne, tematyczne prace plastyczne oraz śpiewaliśmy poznane piosenki o marcowej pogodzie. 


A. Pracz

Pierwszy dzień Wiosny

Pierwszy dzień Wiosny

Pierwszy dzień Wiosny

Pierwszy dzień Wiosny

Pasowanie na Czytelnika

W dniu 24 lutego 2022r. Uczniowie klasy Ib zostali włączeni do szkolnej społeczności Czytelników. Nauczyciel – bibliotekarz p. Mariola Kowalewska przedstawiła dzieciom regulamin korzystania ze szkolnej biblioteki, objaśniła jak należy postępować z książką, a następnie Uczniowie z wielkim zaangażowaniem odpowiadali na zagadki dotyczące bohaterów różnych bajek, baśni oraz wierszy dla dzieci.

Klasa Ib złożyła uroczyste ślubowanie, w którym deklarowali „dbać o książkę, szanować ją, nie niszczyć i zawsze czytać w całości”. Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy Uczniowie otrzymali drobne upominki oraz zakładkę do książki.


A.   Pracz

Pasowanie na Czytelnika

Pasowanie na Czytelnika

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

Nasza świetlica przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Świetliczaki na tropie...zagadek", którego organizatorem jest Redakcja dwumiesięcznika "Świetlica w Szkole".


Prace plastyczne:


Czy da się sterować pogodą?

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"


Cztery pory roku, a może więcej...?

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

"Świetliczaki na tropie...zagadek"

Kreatywne prace plastyczne

Międzynarodowy projekt edukacyjny „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22". Prace wykonane przez uczniów w ramach działalności świetlicy szkolnej.

Kreatywne prace plastyczne

Anioł


Kreatywne prace plastyczne

Krokusy


Kreatywne prace plastyczne

Zima

Kreatywne prace plastyczne

Zima

Kreatywne prace plastyczne

Zimowe drzewo

Kreatywne prace plastyczne

Zimowy las

Kreatywne prace plastyczne

Zimowy witraż

Strona
123456789
z 9