Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

DBAJMY O ZDROWIE

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który obchodzimy 8 listopada jest inicjatywą stworzoną głównie po to, by zachęcić dzieci i młodzież do prawidłowych nawyków żywieniowych.

W ramach tej akcji Uczniowie klasy II b stworzyli plakaty promujące zdrowe odżywianie oraz poznali szkodliwy wpływ niektórych produktów na nasz organizm.

Pod czujnym okiem Wychowawcy wykonali także pożywne i pełne warzyw kanapki. Celem tej akcji było zachęcenie dzieci do regularnego spożywania posiłków, uświadomienie im konsekwencji złych nawyków żywieniowych oraz zapobieganie otyłości.

 

Aneta Pracz

 DBAJMY O ZDROWIEDBAJMY O ZDROWIEDBAJMY O ZDROWIEDBAJMY O ZDROWIEDBAJMY O ZDROWIEDBAJMY O ZDROWIEDBAJMY O ZDROWIE

Dzień Papieski

Dzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień Papieski

„1 listopad Wszystkich Świętych”

Nasi harcerze pełnili warty przy grobach żołnierskich. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

B. Boryń, A. Zadrożna

„1 listopad Wszystkich Świętych”„1 listopad Wszystkich Świętych”„1 listopad Wszystkich Świętych”„1 listopad Wszystkich Świętych”„1 listopad Wszystkich Świętych”„1 listopad Wszystkich Świętych”„1 listopad Wszystkich Świętych”„1 listopad Wszystkich Świętych”

Samorząd Uczniowski pamięta o poległych za Ojczyznę

Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych bliskich naszym sercom. Troszczymy się nie tylko o groby rodzinne, ale także żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.

W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego – Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach, pod opieką Wychowawców i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego troszczą się o groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym.

Priorytetowym zadaniem SU oraz naszym nieustającym obowiązkiem jest pamięć o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Polski.

Uczniowie wszystkich klas naszej Szkoły włączyli się w akcję „Znicz” zorganizowaną przez SU. Pod opieką Wychowawców sprzątali mogiły, wykonali i składali wiązanki oraz białe i czerwone znicze, które zostały zapalone przez przedstawicieli SU w Dzień Wszystkich Świętych.

      Uczniowie klasy VII na korytarzu szkolnym wykonali gazetkę okolicznościową.

Samorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za Ojczyznę

Uporządkowane groby żołnierskie, złożone wiązanki oraz zapalone znicze świadczą, że pamięć o poległych bohaterach za wolność Ojczyzny jest żywa wśród nas.

 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego Beata Garbarczyk

 

 

Dnia 25 października 2022r. Uczniowie klasy III b razem z Wychowawcą p. B. Garbarczyk sprzątali grób żołnierski, którym się opiekują. Aktywnie włączyli się w akcję "Znicz" ogłoszoną przez Samorząd Uczniowski - przynieśli białe i czerwone znicze, które razem z wykonaną wiązanką dnia 27 października 2022r. złożyli na grobie żołnierzy poległych za wolność Polski. W swojej sali lekcyjnej wykonali również tematyczną dekorację ph.: „Jest coś co mrokom się opiera. To pamięć - ona nigdy nie umiera!”.

Samorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za OjczyznęSamorząd Uczniowski pamięta o poległych za Ojczyznę


Beata G.

Klasa II b wraz z Wychowawcą, p. Anetą Pracz włączyła się również w tegoroczną akcję sprzątania grobów żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

Samorząd Uczniowski pamięta o poległych za Ojczyznę

Aneta P.

Obrazy inspirowane muzyką

Uczniowie klasy 0 „B” w ramach zajęć plastycznych wykonali prace inspirowane treścią oraz brzmieniem utworów muzycznych „Jesienne skarby” , „Jesienią w parku” oraz „Zbieramy grzyby”.

Elżbieta Czarnecka

Obrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzykąObrazy inspirowane muzyką