Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Grono nauczycielskie i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach

Marcin Maraszek (Dyrektor Szkoły), Barbara Nitka (Zastępca Dyrektora), ks. kanonik Jan Spólny, ks. Łukasz Rodzoś, Bożena Wieczorek, Grażyna Pogorzelska, Grażyna Makowska, Iwona Wójcik, Małgorzata Zuchniak, Mariola Kowalewska, Urszula Zygadło, Beata Garbarczyk, Elżbieta Skoczek, Ewa Pudło, Bożena Jurczak, Barbara Boryń, Agnieszka Zadrożna, Iwona Kamińska, Anna Zając, Małgorzata Owczarczyk, Barbara Michałek, Elżbieta Czarnecka, Małgorzata Piętka, Renata Krzemińska, Agnieszka Mądra, Martyna Bednarek, Aneta Pracz, Edyta Zwolska-Koryś, Beata Król, Wioletta Maraszek, Bogdan Maraszek, Ireneusz Kalbarczyk, Artur Chudynko, Marcin Cieśla, Arkadiusz Jurzysta, Bartłomiej Michta. Przedszkole - Agnieszka Rękawek, Agnieszka Flisek, Jolanta Grochulska, Barbara Paziewska, Karolina Miszczak, Natalia Bednarczyk, Magdalena Pleskot.


Oprócz nauczycieli, w szkole pracują także: w sekretariacie - p. Monika Dadas, w stołówce szkolnej panie: Elżbieta Paziewska, Bożena Wysocka, Krystyna Gromuł, Justyna Cholewa, Marzena Flak zaś w obsłudze szkoły panie: Krystyna Mądra, Zofia Pyra, Anna Garnek i p. Dariusz Garbarczyk. W przedszkolu pracują panie: Jolanta Kowalczyk, Małgorzata Żukowska, Alicja Piątek, Ewa Misiak, Anna Bartak i Maria Latuszek. Bez ich ciężkiej pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny nie mógłby funkcjonować.

Prezentujemy naszą szkołę

Zespół Szkół w Gończycach utworzony został w 1999 r. W jego skład weszły: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. 30 maja 2009 r. obie te placówki otrzymały imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 1 września 2012 r. w skład Zespołu Szkół włączono także Publiczne Przedszkole w Gończycach. W roku szkolnym 2017/2018 zmieniono nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach.Prezentujemy naszą szkołę

Budynek mieszczący obie szkoły oddany został do użytku w roku 1994, zaś w roku 1997 ukończono budowę sali gimnastycznej. Proces budowy przebiegał sprawnie dzięki zaangażowaniu Władz Gminy Sobolew, radnych samorządowych, rodziców, w tym zwłaszcza Komitetu Budowy Szkoły oraz dyrekcji szkoły. Przy budowie, jak również pracach porządkowych, aktywny udział wzięła społeczność lokalna (rodzice), nauczyciele i uczniowie. W 2009 r. przy tutejszym Zespole Szkół nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnego kompleksu sportowego, zrealizowanego w ramach ministerialnego programu "Moje Boisko - Orlik 2012". W roku 2012 ukończono budowę nowego skrzydła, w których swoją nową siedzibę ma Publiczne Przedszkole, a część pomieszczeń zajmuje rozbudowana stołówka, świetlica i szatnia uczniowska.


Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sprawuje p. mgr Marcin Maraszek. Funkcję Zastępcy Dyrektora pełni p. mgr Barbara Nitka. Uczniowie skupieni są w oddziałach: przedszkole - 4, Oddział przedszkolny - 2, szkoła podstawowa - 15. W szkole jest biblioteka oraz stołówka (przygotowywane są smaczne, a przy tym niedrogie obiady).Nasza szkoła od środka...

Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...Nasza szkoła od środka...