Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Życzenia imieninowe dla Pana Dyrektora od Samorządu Uczniowskiego

Życzenia imieninowe dla Pana Dyrektora od Samorządu Uczniowskiego

Życzenia imieninowe dla Pana Dyrektora od Samorządu Uczniowskiego

Życzenia dla Pana Dyrektora od Samorządu Uczniowskiego...Kliknij

Tydzień Szczęścia w Szkole – celebrujemy dobry czas!

We wrześniu opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Beata Garbarczyk rozpropagowała w szkole akcję: "II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole – celebruj dobry czas!"


Do akcji przystąpiło kilka klas. Podczas „Tygodnia Szczęścia” wychowawcy ze swoimi Uczniami przeprowadzili szereg działań.

Uczniowie klasy IIIb razem z Wychowawcą p. Elżbietą Czarnecką włączyli się w akcję - m. in. przeprowadzili pogadankę, wykonali pracę plastyczną – były to serduszka ze słowami płynącymi prosto z serc, które dzieci wręczyły sobie nawzajem. Było wiele radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

Tydzień Szczęścia w Szkole – celebrujemy dobry czas!

Tydzień Szczęścia w Szkole – celebrujemy dobry czas!

Uczniowie klasy Ia z Wychowawcą p. Małgorzatą Owczarczyk w „Tygodniu Szczęścia” mieli następujące aktywności: dzień dobrych wiadomości, święto ciszy, dzień uśmiechu, a także każdy Uczeń wykonał drzewko szczęścia.

Tydzień Szczęścia w Szkole – celebrujemy dobry czas!

Uczniowie klasy VIIIa podczas godziny z Wychowawcą p. Beatą Garbarczyk omówili zagadnienia związane ze szczęściem. Metodą metaplanu w grupach wykonali plakaty nt. szczęścia, które prezentowali. Na oknie klasopracowni wykonali dekorację plastyczną pt. „Nasze Szczęście”. Zagadnienia związane ze szczęściem, radością, przyjemnymi wspomnieniami, wdzięcznością miłymi niespodziankami, sukcesami, talentami itp. warte są poświęcenia dłuższej uwagi, dlatego Wychowawca zapisał je w tematyce godzin z wychowawcą do przedyskutowania i omówienia na późniejszych spotkaniach w czasie kolejnych miesięcy.

Tydzień Szczęścia w Szkole – celebrujemy dobry czas!

Wychowawca klasy IIb p. Beata Garbarczyk przeprowadziła pogadankę nt. radości, szczęścia i życzliwości. Uczniowie wykonali symbole szczęścia – uśmiechniętą buzię, która mieli tego dnia przypiętą do ubrań, a także radosne buzie na kolorowych balonach. Kolejną pracą plastyczną, którą tego dnia wykonali Uczniowie to kolorowe liście, na których każdy Uczeń napisał wyrazy kojarzące się ze szczęściem, radością i życzliwością. Z liści tych wspólnie wykonane zostało „Klasowe Drzewko Życzliwości”, które jest eksponowane w klasopracowni. Ostatnim działaniem przygotowanym tego dnia było mini przedstawienie pt.: „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”, podczas którego Uczniowie recytowali wierszyki przygotowane przez Wychowawczynię.

Tydzień Szczęścia w Szkole – celebrujemy dobry czas!

Do akcji włączyli się także Uczniowie klasy I b z Wychowawcą p. Anetą Pracz.

Myślimy, że to wspaniała akcja, która będzie trwała cały rok i na stałe wpisze się w kalendarz ważnych wydarzeń i różnych działań w naszej szkole.

Należy pokazywać, że szczęście ma wiele wymiarów: od przeżywania pozytywnych emocji, poprzez doświadczanie i budowanie trwałych więzi, wzmacnianie talentów i silnych stron charakteru, dbanie o zdrowie, sen oraz dobre odżywanie. Dzieci i młodzież doświadczając szczęścia w szkole żyją zdrowiej, dłużej i lepiej oraz osiągają lepsze wyniki w nauce. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji np. przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, szczególnie w tak trudnym, pandemicznym czasie.


Troszczymy się o groby żołnierskie

Dnia 8 października 2021r. uczniowie klasy VIIIa z Wychowawcą p. B. Garbarczyk sprzątali grób żołnierski, którym od lat się opiekują, a dnia 29 października 2021r. złożyli na nim wiązankę oraz przyniesione białe i czerwone znicze.

Troszczymy się o groby żołnierskie

Troszczymy się o groby żołnierskie

Dnia 22 października 2021r. uczniowie klasy IIb razem z Wychowawcą p. B. Garbarczyk sprzątali grób żołnierski, którym się opiekują. Aktywnie włączyli się w akcję "Znicz" ogłoszoną przez Samorząd Uczniowski - przynieśli białe i czerwone znicze, które razem z wykonaną wiązanką dnia 29 października 2021r. złożyli na grobie żołnierzy poległych za wolność Polski.

Troszczymy się o groby żołnierskie

Troszczymy się o groby żołnierskie

Uczniowie naszej Szkoły, pod opieką wychowawców klas, włączyli sie w akcję porządkowania grobów żołnierskich, koordynowaną przez Samorząd Uczniowski (opiekun - p. B. Garbarczyk).

Uporządkowane mogiły, złożone wiązanki oraz zapalone białe i czerwone znicze świadczą, że pamięć o poległych bohaterach za wolność Ojczyzny jest żywa wśród nas.Troszczymy się o groby żołnierskie

Troszczymy się o groby żołnierskie

Troszczymy się o groby żołnierskie

Troszczymy się o groby żołnierskie

Troszczymy się o groby żołnierskie

Tydzień Szczęścia w Szkole

W tym roku szkolnym Uczniowie klasy Ib uczestniczyli w II Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole - celebrując dobry czas! Celem tej akcji było pokazanie, że szczęście i dobrostan bezpośrednio wpływają na efekty kształcenia. Poczucie szczęścia sprzyja naszej odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji oraz przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, szczególnie w tak trudnym, pandemicznym czasie.

Wychowawca klasy, p. Aneta Pracz zorganizowała dla dzieci pogadankę na temat szczęścia, umiejętności przeżywania pozytywnych emocji oraz wartości jakie daje nam uśmiech, który powinien być stałym elementem naszego życia. Omówiliśmy wspólnie znaczenie słowa SZCZĘŚCIE i przygotowaliśmy opaski symbolizujące uśmiechnięte buzie dzieci, a ponadto Uczniowie samodzielnie wykonali pracę plastyczną przedstawiającą „Drzewko szczęścia”. Mamy nadzieję, że tydzień przerodzi się w miesiąc, a miesiąc w kolejne lata szczęśliwej i owocnej nauki oraz pracy w szkole…

Tydzień Szczęścia w Szkole

Konkurs Piosenki Patriotycznej

W naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej. Głównym celem konkursu było rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do Ojczyzny, do regionu i miejscowości w której żyjemy. To także doskonała okazja dla uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych. W konkursie wzięło udział bardzo dużo uczniów.

 Nagrodzeni zostali:

- Zofia Piwońska

- Hanna Zając

- Zuzanna Chmielak

- Alicja Garnek

- Ewelina Dybcio

- Antoni Cieśla

- Jan Jończyk

- Natalia Jabłkowska 

Konkurs Piosenki Patriotycznej

Konkurs Piosenki Patriotycznej

Strona
123456789
z 9