Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Rada Rodziców

Rada Rodziców spełnia bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu naszej placówki oświatowej. Stanowi grupę doradczą, uczestniczy w spotkaniach z władzami oświatowymi, organizuje szereg przedsięwzięć dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Rada Rodziców 2021/2022

Zarząd Rady Rodziców:

  • p. Małgorzata Żukowska - przewodnicząca
  • p. Mariusz Sobol - zastępca
  • p. Ilona Talarek - skarbnik
  • p. Agata Jończyk - sekretarz