Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Rada Rodziców

Rada Rodziców spełnia bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu naszej placówki oświatowej. Stanowi grupę doradczą, uczestniczy w spotkaniach z władzami oświatowymi, organizuje szereg przedsięwzięć dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Rada Rodziców

W skład Zarządu Rady Rodziców wchodzą:

  • p. Małgorzata Żukowska - przewodnicząca
  • p. Mariusz Więckowski- zastępca
  • p. Anna Dąbrowa - skarbnik
  • p. Mariusz Sobol