Menu:

Kontakt:


Gończyce 106
08-460 Sobolew
tel./fax: 25 6833631
sekretariat@zsgonczyce.pl
Raporty
z ewaluacji
zewnętrznej:

Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum


Z życia szkoły

2 III 2018r. gościliśmy w naszej szkole aktorów Grupy T z Torunia, którzy zaprezentowali uczniom spektakl edukacyjny pt."Magiczny kapelusz".

13 II 2018r. - Dzień Babci i Dziadka

3 II 2018r. - zabawa choinkowa. Dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za przygotowanie wspaniałej zabawy.

Projekt kl. IIIb (pod kierunkiem p. Elżbiety Czarneckiej) pt. "Czytajcie" adresowany do uczniów kl. 0 - III.

I 2018r. - wizyta duszpasterska w naszej szkole Ks. kan. Jana Spólnego.


I 2018r. - Jasełka w kościele parafialnym w Gończycach.

3 I 2018r. - eliminacje szkolne do Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

22 XII 2017r. - Wigilia Szkolna. Jak co roku spotkaliśmy się w naszej szkolnej wspólnocie, aby świętować narodzenie Pana Jezusa.


Uczniowie klas IIa, IIb gimnazjum wykonali szopki świąteczne.

13 XII 2017r. po raz kolejny odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez p. Elżbietę Czarnecką i p. Beatę Garbarczyk, podczas których uczniowie klasy IIIb i IVa szkoły podstawowej wykonali aniołki na cele charytatywne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w przygotowanie potrzebnych materiałów.

12 XII 2017r. w kl. IIIa odbyły się warsztaty artystyczne. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały ozdoby świąteczne, którymi ozdobiły klasę oraz klasową choinkę.

6 XII 2017r. - Mikołajki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym zorganizowane przez Pana Dyrektora i Radę Rodziców przy pomocy Samorządu Uczniowskiego.

4 XII 2017r. Przykładem lat poprzednich w naszej Szkole odbył się cykl spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczniowie klas drugich gimnazjum uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży pt."Noe cz. II". Uczniowie klasy "0"a i "0"b zostali zapoznani z programem profilaktycznym dla dzieci pt."Cukierki". Na zakończenie, w czasie wywiadówki, rodzice uczniów wysłuchali szkolenia pt."Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki". Celem programu "Noe cz.II" było pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania środków zmieniających świadomość. Natomiast celem programu "Cukierki" było przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Wszystkie wymienione działania profilaktyczne zostały zrealizowane przez specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Wyniki i spostrzeżenia zostały przedstawione rodzicom w czasie zebrania w dn. 4 XII 2017r.


1 XII 2017r. - wycieczka uczniów klas: IV b, IV a, V a, do Lublina. Obejrzenie wystawy ryb - Rybomania dla najmłodszych, zwiedzanie Lublina, zabawa w kręgielni, wizyta w kinie.

30 XI 2017r. - szkolna dyskoteka andrzejkowa.

25 XI 2017r. - opiekun Samorządu Uczniowskiego i uczennice chętne do pracy społecznej sprzątali groby żołnierskie.

16 XI 2017r. - uroczystość "Pasowania na starszaka". Bohaterami były dzieci dwóch grup: 0a i 0b. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni rodzice oraz p. Dyrektor Marcin Maraszek oraz Wicedyrektor p. Barbara Nitka.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem nauczycieli: p. Grażyny Makowskiej i p. Anny Zając. Uczniowie występując przed tak dostojną publicznością wykazali się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą.
Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego złożeniu p. Dyrektor dokonał pasowania używając dużej kredki. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy i upominki ufundowane przez p. Dyrektora.
Po zakończeniu części oficjalnej dzieci udały się na słodki poczęstunek oraz zostały obdarowane upominkami, które przygotowali rodzice. W miłej i przyjemnej atmosferze wszystkim zebranym szybko upłynął czas...

11 XI 2017r. - udział delegacji szkolnej w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

10 XI 2017r. - uroczysta Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

9 XI 2017r. uczniowie klas II, IIIa i IIIb uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W Planetarium obejrzeli seans "Ziemia, Księżyc, Słońce", zwiedzali Centrum Nauki oraz spacerowali nad Wisłą.

8 XI 2017r. - szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej 2017.