Menu:

Kontakt:


Gończyce 106
08-460 Sobolew
tel./fax: 25 6833631
sekretariat@zsgonczyce.pl
Raporty
z ewaluacji
zewnętrznej:

Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum


Z życia szkoły

Delegacja naszej szkoły: p. Dyrektor M. Maraszek, p. B. Garbarczyk oraz uczniowie uczestniczyli 5.10.2017 r. we Mszy Św. sprawowanej w kościele parafialnym w Maciejowicach z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

W dniu 28.09.2017r. uczniowie klasy VI oraz klas II gimnazjum uczestniczyli w warsztatach nt. "Bezpieczeństwo w sieci. Cyberprzemoc". W godzinach popołudniowych odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli o tej samej tematyce. Szkolenie i warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród odbiorców, gdyż w dzisiejszych czasach niewłaściwe korzystanie z Internetu jest dużym zagrożeniem w utrzymaniu właściwych relacji w rodzinie i grupie rówieśniczej. Zajęcia przeprowadziła p. psycholog z Pracowni Szkoleniowej "Krokus" z Krakowa.

Budujemy bezpieczeństwo - CEMEX i Budimex razem dla dzieci.
Fundacja Budujemy Przyszłość zorganizowała ewent BHP "Uważaj Zuchu na auta w ruchu" dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz rewitalizację terenu zielonego wokół placu zabaw.
Celem programu było podniesienie świadomości bezpieczeństwa dzieci. Uczniowie obejrzeli program o tym jak zachowywać się na drodze, jak bezpiecznie przechodzić na przejściu dla pieszych. Lekcję prowadził aktor przebrany za klauna, a wszystko było w formie zabawy, konkursów i zgadywanek.
Kolejnym punktem programu było spotkanie z policjantem, który omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Równolegle z programem wolontariusze CEMEXu i Budimexu prowadzili prace ogrodnicze na terenie placu zabaw: wymienili piasek w piaskownicy oraz posadzili krzewy i byliny. Na zakończenie spotkania dzieci przedszkolne otrzymały upominki, m. in. znaczki odblaskowe.

21 IX 2017r. - dyskoteka szkolna zorganizowana przez samorząd szkolny z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka

4 IX 2017r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:
- Msza Św.
- przywitanie społeczności szkolnej przez p. Dyrektora i przedstawienie organizacji pracy w naszej szkole
- spotkanie z wychowawcami