Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Nauka zdalna w szkołach przedłużona...

Nauka zdalna w szkołach przedłużona...

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Julian Tuwim


OJCZYZNA


Ojczyzną moją jest Bóg,

Duch, Syn i Ojciec wszechświata.

Na każdej z moich dróg

Ku Niemu dusza ulata.


Ojczyzną moją jest łan,

Łan Polski, prostej, serdecznej.

Niech mi pozwoli Pan

W nim znaleźć spoczynek wieczny.


Ojczyzną moją jest dom,

Kochany dom rodzicielski,

Przytułek cichym snom

Młodości sielskiej-anielskiej.


Patrzę, strudzony śród dróg,

W oczu twych błękit przeczysty,

I jest w nim wszystko: i Bóg

I Polska i dom ojczysty.

Do 29 listopada b.r. nauka w trybie zdalnym

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Do 29 listopada b.r. nauka w trybie zdalnym

Pamięć o poległych za Ojczyznę

W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego – Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach, pod opieką wychowawców, opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz rodziców, zatroszczyli się o groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym. Pamięć o bohaterach jest naszym nieustającym obowiązkiem. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Pamięć o poległych za Ojczyznę

Strona
123
z 3