Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Nauka zdalna w kl. IV-VIII

Nauka zdalna w klasach IV - VIII wydłużona do 14 marca 2021 r.

Nauka na dotychczasowych zasadach

Nauka na dotychczasowych zasadach

Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do końca lutego br. uczą się zdalnie.


Nauka od 1 lutego 2021...

Od poniedziałku, 1 lutego br. uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Nauka od 18 stycznia 2021...

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Strona
1234
z 4