Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Dyżur wakacyjny przedszkoli...

Zarządzenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew w 2021 roku. Więcej....

Powrót do nauki w szkole

Sytuacja epidemiczna w kraju na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, podpisanym w dniu 28 maja, wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii. 

Od poniedziałku, 31 maja 2021r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gończycach w kl. I - VIII zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Gończycach

Marcin Maraszek

Nauczanie hybrydowe 17-28 maja

Od poniedziałku, 17 maja 2021r. do 28 maja 2021r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach, w klasach IV-VIII wprowadza się nauczanie hybrydowe. Lekcje będą realizowane według podanego harmonogramu, z zachowaniem dotychczasowego reżimu sanitarnego oraz obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

W okresie nauczania hybrydowego zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Więcej...

Nauka od 4 maja br.

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkole, zaś uczniowie klas IV-VIII uczą się nadal (do 16 maja br.) w trybie nauki zdalnej.


Strona
123456
z 6