Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2019 / 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo


Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za wsparcie oraz pomoc swoim dzieciom i szkole w organizacji i realizacji zdalnego nauczania. Dziękuję bardzo za zaangażowanie, zrozumienie i otwartość na nowe rozwiązania, które musiały być wprowadzone podczas tego trudnego dla nas wszystkich czasu pandemii.

Jednocześnie informuję Państwa, iż rok szkolny zakończymy również inaczej niż w latach wcześniejszych. Serdecznie zapraszam wszystkich na uroczystą Mszę Św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego, która odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Gończycach oraz na Mszę Św. w intencji uczniów klas ósmych, która odbędzie się 26 czerwca o godzinie 8.30.

Ze względów sanitarnych i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, rozdanie świadectw i nagród odbędzie się w sposób indywidualny zgodnie z harmonogramem rozdawania świadectw.

Świadectwa można będzie również odebrać w dowolnym, dogodnym dla Państwa terminie w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Numer do sekretariatu 256833631.


Z wyrazami szacunku

Marcin MaraszekKształcenie na odległość

Kształcenie na odległość

W związku z pojawieniem się koronawirusa i zagrożeniem dla zdrowia społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży), decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. W okresie tym przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Następnie - decyzją władz - wprowadzono kształcenie na odległość, które w sumie trwało do końca roku szkolnego 2019/2020.

Kształcenie na odległość

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

4 marca 2020 r. na zaproszenie p. B. Nitki przybyli do naszej Szkoły strażacy z OSP Gończyce.

Ratownicy w części teoretycznej spotkania przypomnieli o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwach. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach wzywać straż pożarną, na jakie numery alarmowe dzwonić oraz jakie informacje należy przekazać podczas rozmowy z dyspozytorem. Strażacy zaznajomili uczniów z przyczynami powstawania pożarów, wspomnieli o czujnikach dymu i tlenku węgla, które zapobiegają ewentualnym zatruciom. W części praktycznej dzieci miały okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy zaprezentowali wóz bojowy SCANIA i jego wyposażenie, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadów oraz sprzęt hydrauliki siłowej. Przedstawili także strażaka w pełni przygotowanego do prowadzenia akcji w strefie zadymienia, wyposażonego w aparat ODO. Ratownicy pokazali jak zabezpiecza się osobę poszkodowaną, jak udziela się pierwszej pomocy oraz przygotowuje do transportu.

Zajęcia prowadzone były dla przedszkolaków, uczniów kl. 0 oraz przygotowujących się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przeprowadziło je czterech strażaków: kierowca zastępu – Mariusz Nitka, dowódca – Łukasz Bielecki oraz dwóch strażaków – Paweł Bielecki i Karol Bielecki. Dziękujemy!

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

Wizyta strażaków z OSP Gończyce


Bezpiecznie na wsi...

Aż 27 uczniów naszej Szkoły wzięło udział w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, organizowanym przez OR KRUS w Warszawie.

Celem Konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Bezpiecznie na wsi...

Bezpiecznie na wsi...

Bezpiecznie na wsi...


Bezpieczne ferie

Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii zimowych?

Ten bardzo ważny problem, który dotyczy wszystkich uczniów (nie tylko naszej szkoły) omówił, zaproszony przez p. Dyrektora Marcina Maraszka, policjant z Posterunku Policji w Sobolewie  mł. asp. Piotr Łukiewicz. Dziękujemy za cenne informacje.

Bezpieczne ferie

Strona
12345678
z 8