Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2019 / 2020 > Strona > 7

„Dar krwi – darem życia”. Spotkanie z krwiodawcą

           Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki, wiąże się to z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa.

Człowiek jest jedynym źródłem tego niezastąpionego leku. Honorowy dawca krwi pomaga wyzdrowieć lub bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka.

I chociaż nasi uczniowie jeszcze nie mogą zostać dawcami krwi, to promocja idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się tym najcenniejszym darem było celem spotkania z p. Agnieszką Głodek, które odbyło się 21 października 2019 r. w naszej Szkole.

Pani Agnieszka 26 razy w swoim życiu dzieliła się krwią z innymi osobami, oddała łącznie już 11,7 litrów tego  leku i – jak stwierdziła – będzie to czynić nadal.

Podczas prelekcji nasz Gość przekonywał młodych ludzi, by przekraczając próg dorosłości, przekroczyli też próg stacji krwiodawstwa, tak jak przed kilkunastu laty uczyniła to Ona…

Dziękujemy! 

„Dar krwi – darem życia”. Spotkanie z krwiodawcą

"Pasowanie na Zerówkowicza"

W dniu 30 października w naszej Szkole odbyła się ważna uroczystość – „Pasowanie na Zerówkowicza”. Wzięli w niej udział Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, rodzice, nauczyciele, dzieci z klas „0A” i „0B”.

 Akademia rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której starszaki zaprezentowały swoje zdolności – dając tym samym dowód, jak bardzo dużo już potrafią. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Na koniec dzieci ślubowały:

„być dobrym Polakiem,

przyjacielem roślin i zwierząt,

szanować wszystkich ludzi,

swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Uroczystego aktu pasowania na Zerówkowicza dzieci 6-letnich dokonał p. Dyrektor. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom, medal i mały upominek. To miłe spotkanie zakończyło się fotografią oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Nowo pasowanym dzieciom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni i radosnych chwil spędzonych w szkole!

"Pasowanie na Zerówkowicza"

"Pasowanie na Zerówkowicza"

"Pasowanie na Zerówkowicza"

"Pasowanie na Zerówkowicza"

"Pasowanie na Zerówkowicza"

"Pasowanie na Zerówkowicza"

"Pasowanie na Zerówkowicza"

Pamiętamy o poległych za Ojczyznę

Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych bliskich naszym sercom. Troszczymy się nie tylko o groby rodzinne, ale także żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny w 1939 r. Uczniowie wszystkich klas naszej Szkoły włączyli się w akcję sprzątania mogił, przygotowania i składania wiązanek i wieńców oraz zapalenia zniczy.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Pamiętamy o poległych za Ojczyznę

Pamiętamy o poległych za Ojczyznę

Pamiętamy o poległych za Ojczyznę

Pamiętamy o poległych za Ojczyznę

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 15 X 2019 r. podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie naszej Szkoły podziękowali za trud wkładany w ich kształcenie i wychowanie.

Na wstępie uroczystości p. dyrektor Marcin Maraszek powitał wszystkich zgromadzonych - ks. kan. Jana Spólnego, Wójta Gminy Sobolew p. Macieja Błachnio, Zastępcę Wójta p. Monikę Garnek - Owczarczyk, Radę Rodziców, nauczycieli, pracowników emerytowanych,pracowników Szkoły oraz uczniów.

Samorząd Uczniowski, we współpracy z Radą Rodziców, przyczynił się do uświetnienia tego wydarzenia. W godzinnym programie artystycznym pod hasłem: "Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać" wzięła udział bardzo liczna grupa uczniów. Scenariusz programu oraz wystrój sali przygotowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Beata Garbarczyk i p. Anna Zając, którym pomagały p. Elżbieta Czarnecka i p. Agnieszka Zadrożna. Podczas akademii głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, którzy słowa podziękowania i życzeń skierowali do księży, dyrekcji, nauczycieli, emerytów i pracowników niepedagogicznych.

Uczniowie i Rodzice podkreślili wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro młodzieży. Rada Rodziców złożyła podziękowanie i życzenia oraz kwiaty na ręce p. dyrektora Marcina Maraszka, a Samorząd Uczniowski obdarował wszystkich nauczycieli, emerytów i pracowników niepedagogicznych symbolicznymi różami.

Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

"Bezpieczna droga do szkoły"

Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego zwłaszcza w okolicach szkół i przedszkoli. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów dn. 24 września 2019 r. z inicjatywy Pana dyrektora Marcina Maraszka naszą Szkołę odwiedził st. sierż. szt. Krzysztof Sekuła z KPP w Garwolinie. Podczas spotkania dzieci i młodzież zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ruchu drogowym. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe dla pieszego i rowerzysty, które każdy uczeń powinien posiadać. 

"Bezpieczna droga do szkoły"

Strona
12345678
z 8