Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2019 / 2020 > Strona > 6

Samorząd Uczniowski kolejny raz wśród poległych bohaterów

W listopadzie na grobach żołnierskich pojawia się bardzo duża liczba zniczy, stąd też zachodzi potrzeba częściowego ich uporządkowania. Samorząd Uczniowski czuwa aby groby wyglądały estetycznie. Brawa za zaangażowanie dla uczniów!

Samorząd Uczniowski kolejny raz wśród poległych bohaterów

Samorząd Uczniowski kolejny raz wśród poległych bohaterówSamorząd Uczniowski kolejny raz wśród poległych bohaterów

Udział we Mszy Św. za zmarłych

4 listopada społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy Św. za zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i poległych w obronie Ojczyzny.


Udział we Mszy Św. za zmarłych

Udział we Mszy Św. za zmarłych

Udział we Mszy Św. za zmarłych

Konkurs poezji patriotycznej

Konkurs poezji patriotycznej - etap szkolny.

Konkurs poezji patriotycznej

Konkurs poezji patriotycznej

Konkurs poezji patriotycznej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

24 października odbyło się uroczyste ślubowanie dzieci klas Ia i Ib oraz pasowanie na ucznia. Uroczystość rozpoczął p. Dyrektor M. Maraszek, który przywitał gości. Dzieci z klas pierwszych przedstawiły część artystyczną, w której zaprezentowały swoje umiejętności. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym P. Dyrektor dokonał ceremonii pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Dziękujemy Rodzicom za współpracę.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ratujmy i uczmy ratować

    24 października 2019 r. 32 uczniów naszej Szkoły wzięło udział w szkoleniu podstawowym udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzili Instruktorzy PCK z Warszawy.

Uczniowie zostali poinformowani jak powinien się zachować świadek wypadku lub innego zagrożenia i jak zawiadomić służby ratownicze. Każdy z uczestników wykonał badanie wstępne i resuscytację krążeniowo-oddechową (30 ucisków mostka – 2 wdmuchnięcia powietrza).

Ćwiczenia były prowadzone na dwóch stanowiskach z wykorzystaniem przeznaczonych do tego fantomów.

Koszty szkolenia zostały pokryte przez OR PCK w Garwolinie. Akcję w szkole koordynowała p. B. Nitka – opiekun SK PCK.

Ratujmy i uczmy ratować

Ratujmy i uczmy ratować


Strona
12345678
z 8