Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2018 / 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. O godz. 8.30 uczestniczyliśmy we Mszy Św. dziękczynnej za miniony rok szkolny - dziękowaliśmy Panu Bogu za Błogosławieństwo, opiekę i wszelkie łaski.

Dalsza część przebiegła w szkole, gdzie miało miejsce wręczenie świadectw i nagród uczniom, którzy wyróżnili się w nauce oraz spotkania w społecznościach klasowych połączone z rozdaniem świadectw.

W trakcie głównej uroczystości pożegnaliśmy Panie: Hannę Zielińską, Jolantę Parzyszek i Grażynę Adamską, które przechodzą na emeryturę. Dziękujemy Paniom za wieloletni trud!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum

18 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania uczniów kl. VIII i kl. III gimnazjum.

Okolicznościowe wiersze, śpiewane piosenki i żartobliwe scenki łagodziły nasz smutek wynikający z faktu, że nasze koleżanki i koledzy od przyszłego roku szkolnego nie będą już z nami w naszej Szkole.

Życzymy Wam powodzenia w nauce i życiu osobistym!


Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum

Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum

Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum

Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum

Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum

Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum


Bezpieczne wakacje

Wakacje to czas wypoczynku, wyjazdów turystycznych, pielgrzymkowych, zabawy oraz pracy w gospodarstwie domowym. Ważne jest aby zawsze pamiętać o bezpieczeństwie: w domu, na drodze, w podróży, kąpielisku, czy też przy wykonywaniu różnorodnych czynności. W celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w tym zakresie odbyło sie w naszej Szkole spotkanie z p. policjantem. Bardzo dziękujemy za cenne informacje, rady i wskazówki!

Bezpieczne wakacje


Jubileuszowe refleksje


Jubileuszowe refleksjeJubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

2 czerwca 2019 r. w naszej Szkole miała miejsce podniosła uroczystość 10-lecia nadania imienia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Gończycach. Była to okazja do wspomnień, sięgnięcia pamięcią do minionych lat oraz pokazania aktualnych sukcesów i osiągnięć Szkoły.

Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli, emerytowanych pracowników, mieszkańców, absolwentów oraz zaproszonych gości.

Tak jak 10 lat temu, tak i teraz uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Gończycach, której przewodniczył absolwent naszej szkoły ks. dyr. Marcin Olek. Następnie w orszaku ze sztandarami odbył się przemarsz do budynku szkoły, gdzie można było obejrzeć wystawy okolicznościowe i tablice z cytatami zaczerpniętymi z nauk Prymasa Tysiąclecia.

Zaproszonych gości powitał dyrektor placówki mgr Marcin Maraszek, a byli to: ks. kanonik Jan Spólny, ks. kanonik dr Leszek Ostas, ks. dyr. Marcin Olek, ks. Michał Rodak, ks. Marcin Budzyński, Poseł na Sejm RP p. Grzegorz Woźniak, Zastępca Starosty p. Iwona Kurowska, Wójt Gminy Sobolew p. Maciej Błachnio, Zastępca Wójta p. Monika Garnek – Owczarczyk, Przewodniczący Rady Gminy p. Mirosław Owczarczyk, Radni Rady Gminy, Rada Rodziców, Sołtys p. Justyna Kobus, Prezes ZNP w Garwolinie p. Halina Poszytek, Dyrektorzy szkół i placówek oświaty z terenu Gminy, OSP Gończyce, przedstawiciele instytucji społeczno – kulturalnych, jednostek użyteczności publicznej, sympatycy i absolwenci szkoły, mieszkańcy.

Kolejnym punktem programu była prezentacja sztandarów oraz hymnu szkoły, który powstał w tym roku w celu uczczenia jubileuszu.

Dalszą część obchodów stanowił program artystyczny w wykonaniu uczniów, przybliżający postać Patrona na tle ważnych wydarzeń historycznych. Była to bardzo wzruszająca i refleksyjna opowieść, skłaniająca do zadumy nad życiem, przemijaniem, cierpieniem, czyli tym co towarzyszy każdemu z nas. Ale przede wszystkim była to niezapomniana lekcja historii, patriotyzmu, człowieczeństwa i miłości.

Gromkie oklaski publiczności i złożone gratulacje były najwyższymi wyrazami uznania za poziom artystyczny i wizualny przedstawionej inscenizacji.

Kolejna część uroczystości odbywała się już na boisku szkolnym, dokąd krokiem poloneza przeprowadzili gości uczniowie klasy VIII i lll klas gimnazjum. Na usytuowanej na zewnątrz scenie odbywały się występy uczniów przygotowane przez poszczególne klasy. Pierwszymi artystami były przedszkolaki, które śpiewem i tańcem dziękowały mamie i tacie za wszelkie otrzymane dobra. Występom nie przeszkodził nawet drobny deszcz, bo wkrótce pojawiło się słońce, które towarzyszyło nam już do końca imprezy.

Publiczność oklaskiwała artystów małych i dużych, a wiele osób razem z wykonawcami śpiewało znane wszystkim przeboje.

Miłą niespodzianką był piknik, podczas którego czekały na uczestników liczne atrakcje (także kulinarne) przygotowane przez rodziców pod kierunkiem Rady Rodziców.

Uroczystość ta, jak podkreślali jej uczestnicy, była bardzo dobrze przygotowana, padło wiele słów uznania dla społeczności szkolnej, co nas jeszcze bardziej motywuje do wytężonej pracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się swoją pracą, zaangażowaniem oraz wsparli nas finansowo, byśmy mogli radośnie, pięknie i godnie przeżyć te wspaniałe chwile. 

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Jubileuszowe refleksje

Czytajmy dzieciom

W oddziale przedszkolnym 0a - w ramach akcji „Czytajmy dzieciom” - w ciągu całego roku szkolnego odbywały się cykliczne czytania książeczek dzieciom przez nauczyciela biblioteki, wychowawcę oraz niektóre dzieci z grupy.

Czytajmy dzieciom

Czytajmy dzieciom

Czytajmy dzieciom

Czytajmy dzieciom

Czytajmy dzieciom


Czytajmy dzieciom

Czytajmy dzieciom

Czytajmy dzieciom

Strona
123456789
z 9