Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2018 / 2019 > Strona > 4

Niećpa 2019

  15.03.2019 r. uczniowie naszej Szkoły oglądali program kampanii z cyklu "Niećpa 2019". Wydarzenie to miało miejsce w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji - Arena Ursynów. Program uświetnił występ zespołu "100%" oraz zespołu Ani Wyszkoni. Występ muzyków spotkał się z dużym uznaniem i aplauzem młodzieży.

Niećpa 2019

Samorząd Uczniowski troszczy się o groby żołnierskie

W sobotę 23 III 2019 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego chętni do pracy społecznejj, wraz z opiekunem p. Beatą Garbarczyk, sprzątali groby żołnierskie na cmentarzu w Gończycach.

Otaczając pamięcią bohaterskich obrońców Ojczyzny uczniowie naszej Szkoły troszczą się o miejsca ich pochówku.

Duże słowa uznania dla Samorządu za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu!

Samorząd Uczniowski troszczy się o groby żołnierskie

Samorząd Uczniowski troszczy się o groby żołnierskie

Bezpiecznie na wsi...

W celu promowania wśród uczniów naszej Szkoły pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zaprezentowania wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, 20 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami PT KRUS w Garwolinie.

Uczniowie klas 0-VI wysłuchali prelekcji, obejrzeli filmy oraz zostali zachęceni do wykonania pracy konkursowej "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje".


Na w/w konkurs nasi uczniowie przygotowali 30 prac plastycznych.

Bezpiecznie na wsi...

Bezpiecznie na wsi...

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

W dniu 12 marca 2019 r. tuż po godz. 10.00 przy naszej Szkole pojawili się strażacy, na szczęście było to tylko zaplanowane spotkanie...

Zainteresowani uczniowie mieli możliwość obejrzenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jakim dysponuje jednostka OSP Gonczyce. Strażacy - ochotnicy przybliżyli uczniom organizację i zadania OSP, omówili przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania na wypadek pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Celem spotkania było także uwrażliwienie na drugiego człowieka, niesienie pomocy w potrzebie oraz kształtowanie postaw prospołecznych i promocja wolontariatu.

To właśnie w taki sposób grupa uczniów przygotowywała się do szkolnych i gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

Wizyta strażaków z OSP Gończyce

"Dzieci Dzieciom"

W ramach akcji "Dzieci Dzieciom" odbywają się, pod opieką p. E. Czarneckiej, cykliczne spotkania, na których starsi uczniowie czytają młodszym koleżankom i kolegom utwory literackie.

Po wysłuchaniu dzieci niejednokrotnie wykonują prace plastyczne, które prezentują na gazetce klasowej.

"Dzieci Dzieciom"

"Dzieci Dzieciom"

"Dzieci Dzieciom"

Strona
123456789
z 9