Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2018 / 2019 > Strona > 6

Przegląd kolęd i pastorałek

Przegląd kolęd i pastorałek

Wigilia 2018

21 grudnia spotkaliśmy się w naszej szkolnej wspólnocie poszerzonej o znakomitych Gości: władze samorządowe, radnych, nauczycieli - emerytów, pracowników szkoły, rodziców, aby obejrzeć Jasełka, dzielić się opłatkiem, składać sobie nawzajem życzenia, śpiewać kolędy, spożywać potrawy wigilijne i trwać radośnie w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa.

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Wigilia 2018

Świąteczne akcje charytatywne

Uczniowie naszej szkoły, wzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku przyłączyli się do zbiórki produktów żywnościowych i pieczenia pierników świątecznych. Pierniki były rozprowadzane w okresie przedświątecznym wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach.

W akcję tę byli zaangażowani wszyscy chętni uczniowie, a przede wszystkim Samorząd Uczniowski i harcerze wraz z ich opiekunami: p. Beatą Garbarczyk i p. Barbarą Boryń.

Zebrane produkty żywnościowe zostały przekazane dla jedenastu najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Dochody uzyskane z rozprowadzania pierników świątecznych będą oddane na leczenie i rehabilitację uczniów naszej placówki.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękuję - koordynator akcji Urszula Zygadło

Świąteczne akcje charytatywne

Realizacja programów profilaktycznych

17 grudnia 2018 r. gościliśmy w naszej szkole realizatorów programów profilaktycznych "Debata" i "Smak życia" z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Program "Debata" został przeprowadzony z uczniami klas VIa i VIb. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom i promowanie postawy trzeźwości. Natomiast program "Smak życia" realizowany z uczniami klasy VIII oraz IIIa i IIIb gimnazjum ma na celu dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat "dopalaczy" i zagrożeń wynikających z ich używania. Realizatorzy tych programów przeprowadzili także szkolenie rodziców i nauczycieli, którego tematem było "Bezpieczeństwo dzieci". Zarówno warsztaty dla uczniów jak i prelekcja dla dorosłych spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców i przyczyniły się do lepszego zrozumienia problemu uzależnień.

 

                                                                          Urszula Zygadło

Realizacja programów profilaktycznych

Realizacja programów profilaktycznych

Konkurs plastyczny CSiK Garwolin

Jak co roku uczniowie wykonali szereg prac plastycznych (karty świąteczne, stroiki i ozdoby choinkowe) na konkurs CSiK w Garwolinie.

Konkurs plastyczny CSiK Garwolin

Konkurs plastyczny CSiK Garwolin

Konkurs plastyczny CSiK Garwolin

Strona
123456789
z 9