Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2014 / 2015 > Strona > 6

Zabawa andrzejkowa

Zabawa andrzejkowaZabawa andrzejkowa

Spotkanie z rodzicami. Prelekcja psychologa.

Spotkanie z rodzicami. Prelekcja psychologa z Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie p. dr Ireneusza Siudema pt. "Dopalacze - przyczyny używania, zagrożenia, przeciwdziałanie". Głównym celem wykładu i prezentacji było przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do podjęcia działań zapobiegających używaniu narkotyków i dopalaczy przez młodzież. Problem ten dotyczy ograniczenia popytu poprzez zainicjowanie odpowiednich działań profilaktycznych. Zakres szkolenia uwzględniał zarówno przyczyny używania substancji psychoaktywnych jak i zagrożenia z tym związane oraz metody przeciwdziałania temu zjawisku. Następnie P. Dyrektor Marcin Maraszek omówił ewaluacji zewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Gimnazjum w Gończycach. na zakończenie spotkania P. Dyrektor przekazał rodzicom i nauczycielom informacje o rozpoczynających się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie warsztatach pt. "Szkoła dla rodziców i wychowawców".Spotkanie z rodzicami. Prelekcja psychologa.Spotkanie z rodzicami. Prelekcja psychologa.

Ślubowanie uczniów kl. 1 szkoły podstawowej

Ślubowanie uczniów kl. 1 szkoły podstawowejŚlubowanie uczniów kl. 1 szkoły podstawowejŚlubowanie uczniów kl. 1 szkoły podstawowejŚlubowanie uczniów kl. 1 szkoły podstawowejŚlubowanie uczniów kl. 1 szkoły podstawowej

Gminne obchody Święta Niepodległości

Gminne obchody Święta NiepodległościGminne obchody Święta NiepodległościGminne obchody Święta NiepodległościGminne obchody Święta NiepodległościGminne obchody Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta NiepodległościAkademia z okazji Święta Niepodległości

Strona
12345678
z 8