Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Błogosławiony Patron...

Błogosławiony Patron...

W dniu 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza Św. beatyfikacyjna. W imieniu Ojca Św. Franciszka, papieski delegat Kardynał Marcello Semeraro ogłosił Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia i Matkę Elżbietę Różę Czacką (założycielkę dzieła dla osób niewidomych w Laskach k/Warszawy) nowymi błogosławionymi Kościoła. 

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w r. szk. 2021/2022 nasza Szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zgodnie ze stanowiskiem MEN w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenie w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.

Umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców/opiekunów prawnych. To Państwo rozstrzygają, czy dziecko należy ubezpieczyć, wybierają ubezpieczyciela oraz wariant ubezpieczenia i sami dokonują ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pozdrawiam serdecznie - Barbara Nitka.Informacja przesłana Rodzicom uczniów klas 0-8.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W czasie sprawowanej Mszy Św. modliliśmy się w intencji Nauczycieli, Katechetów, Pracowników szkoły, Rodziców i Uczniów.

My, Polacy szczególnie pamiętamy, że 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która przyniosła ogrom ofiar ludzkich, cierpienia i zniszczeń. Pamięć o obrońcach Ojczyzny jest wiecznie żywa.

Dalsza część uroczystości przebiegała w szkole, gdzie p. Dyrektor po powitaniu zebranych przedstawił informacje dotyczące pracy szkoły.

Kolejnym punktem było spotkanie uczniów poszczególnych klas z wychowawcami. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wiele radości i satysfakcji.

Zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca. Zapamiętamy go jako czas, w którym dominowało nauczanie zdalne.

W dniu 24 czerwca nastąpiło uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII oraz rozdanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce, zaś 25 czerwca uczestniczyliśmy we Mszy Św. dziękczynnej za miniony rok szkolny. Po uroczystości w kościele, wychowawcy klas wręczyli swoim wychowankom świadectwa szkolne.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o godzinie 12.00.

Podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.

Swoje prace wznawia Komitet Organizacyjny, który wkrótce przekaże dalsze szczegóły dotyczące organizacji uroczystości beatyfikacyjnej.

Wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyznaczenie daty beatyfikacji. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o błogosławione owoce beatyfikacji Sług Bożych, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej.


Kard. Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski


Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Strona
1234
z 4