Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Dzisiaj wielka jest rocznica -

Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę

hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy

wolność - polską mowę w szkole,

to, że tylko z ksiąg historii

poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,

w mieście flagi rozwinięto...

i me serce się raduje,

że obchodzę Polski święto.

Ludwik Wiszniewski

Pamiętamy o obrońcach Ojczyzny

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach, pod opieką wychowawców, zatroszczyli się o groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym. Uporządkowane mogiły, złożone wiązanki oraz zapalone białe i czerwone znicze świadczą, że pamięć o poległych bohaterach za wolność Ojczyzny jest żywa wśród nas.Pamiętamy o obrońcach Ojczyzny

Błogosławiony Patron...

Błogosławiony Patron...

W dniu 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza Św. beatyfikacyjna. W imieniu Ojca Św. Franciszka, papieski delegat Kardynał Marcello Semeraro ogłosił Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia i Matkę Elżbietę Różę Czacką (założycielkę dzieła dla osób niewidomych w Laskach k/Warszawy) nowymi błogosławionymi Kościoła. 

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w r. szk. 2021/2022 nasza Szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zgodnie ze stanowiskiem MEN w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenie w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.

Umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców/opiekunów prawnych. To Państwo rozstrzygają, czy dziecko należy ubezpieczyć, wybierają ubezpieczyciela oraz wariant ubezpieczenia i sami dokonują ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pozdrawiam serdecznie - Barbara Nitka.Informacja przesłana Rodzicom uczniów klas 0-8.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W czasie sprawowanej Mszy Św. modliliśmy się w intencji Nauczycieli, Katechetów, Pracowników szkoły, Rodziców i Uczniów.

My, Polacy szczególnie pamiętamy, że 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która przyniosła ogrom ofiar ludzkich, cierpienia i zniszczeń. Pamięć o obrońcach Ojczyzny jest wiecznie żywa.

Dalsza część uroczystości przebiegała w szkole, gdzie p. Dyrektor po powitaniu zebranych przedstawił informacje dotyczące pracy szkoły.

Kolejnym punktem było spotkanie uczniów poszczególnych klas z wychowawcami. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wiele radości i satysfakcji.

Strona
1234
z 4