Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Boże Narodzenie 2021

Boże Narodzenie 2021

Hej, w dzień narodzenia


Hej, w dzień narodzenia Syna Jedynego

Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego,

Wesoło śpiewajmy,

Chwałę Bogu dajmy,

Hej, kolęda, kolęda!

Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,

W żłobie położyła małe Pacholątko,

Pasterze śpiewają,

Na multankach grają.

Hej, kolęda, kolęda!

Zdrowych i spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach

Nauka zdalna

Nauka zdalna

Mikołajki 2021

06.12.2021 r. - Mikołajki zorganizowane przez Pana Dyrektora Marcina Maraszka i Radę Rodziców oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego Panią Beatę Garbarczyk.

Dziękujemy!

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Dzisiaj wielka jest rocznica -

Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę

hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy

wolność - polską mowę w szkole,

to, że tylko z ksiąg historii

poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,

w mieście flagi rozwinięto...

i me serce się raduje,

że obchodzę Polski święto.

Ludwik Wiszniewski

Strona
123
z 3