Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Terminarz postępowania rekrutacyjnego...

Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do Publicznego Przedszkola prowadzonego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach na rok szkolny 2022/2023. Więcej...


Powrót do nauczania stacjonarnego

Powrót do nauczania stacjonarnego

Nauka zdalna

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.Nauka zdalna

Nauka zdalna

Nauka zdalna

Mikołajki 2021

06.12.2021 r. - Mikołajki zorganizowane przez Pana Dyrektora Marcina Maraszka i Radę Rodziców oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego Panią Beatę Garbarczyk.

Dziękujemy!

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Strona
1234
z 4