Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Nauka zdalna

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.Nauka zdalna

Nauka zdalna

Nauka zdalna

Mikołajki 2021

06.12.2021 r. - Mikołajki zorganizowane przez Pana Dyrektora Marcina Maraszka i Radę Rodziców oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego Panią Beatę Garbarczyk.

Dziękujemy!

Mikołajki 2021

Mikołajki 2021

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Dzisiaj wielka jest rocznica -

Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę

hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy

wolność - polską mowę w szkole,

to, że tylko z ksiąg historii

poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,

w mieście flagi rozwinięto...

i me serce się raduje,

że obchodzę Polski święto.

Ludwik Wiszniewski

Pamiętamy o obrońcach Ojczyzny

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach, pod opieką wychowawców, zatroszczyli się o groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym. Uporządkowane mogiły, złożone wiązanki oraz zapalone białe i czerwone znicze świadczą, że pamięć o poległych bohaterach za wolność Ojczyzny jest żywa wśród nas.Pamiętamy o obrońcach Ojczyzny

Strona
1234
z 4