Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

"Pszczółki" witają jesień

 Nadeszła piękna, złota jesień. Przyroda powoli przygotowuje się do zimowego snu. W przedszkolu nadszedł czas na jesienne zabawy. W każdej sali Kącik Przyrody został wzbogacony o dary jesieni i tworzy doskonały warsztat do wielozmysłowego poznawania wiedzy o jesieni.


"Pszczółki" witają jesień "Pszczółki" witają jesień "Pszczółki" witają jesień "Pszczółki" witają jesień "Pszczółki" witają jesień "Pszczółki" witają jesień "Pszczółki" witają jesień "Pszczółki" witają jesień


Powitanie Jesieni w grupie Biedronek

Powitanie Jesieni w grupie BiedronekPowitanie Jesieni w grupie BiedronekPowitanie Jesieni w grupie BiedronekPowitanie Jesieni w grupie BiedronekPowitanie Jesieni w grupie Biedronek

Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”

Dnia 05.10.2023r. Pszczółki miały okazję spotkać się z policjantem- tatą Nadii. Podczas spotkania przedszkolaki przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, jak reagować w sytuacjach różnych zagrożeń . Pan Kamil ostrzegał też przed osobami nieznajomymi z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy.

Dzieci chętnie wysłuchały opowiadań o codziennej pracy policjanta. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie pan policjant wręczył wszystkim dzieciom odblaski. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie , przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego podopieczni nasi wręczyli naszemu gościowi dyplom.

  Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie, oraz treści przekazane na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

                                                                       Barbara Paziewska


Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”Spotkanie z policjantem w grupie „PSZCZÓŁKI”


Bezpieczna droga do Przedszkola

W ramach realizacji tematu kompleksowego "Bezpieczna droga do Przedszkola" dzieci z naszego przedszkola przypomniały  sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszych. Przedszkolaki udały się na spacer na najbliższe skrzyżowanie.

Dzieci zwróciły szczególną uwagę na sposób oznakowania przejścia dla pieszych, obserwowały zachowanie pieszych i pojazdów oraz przechodziły na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.


Bezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do PrzedszkolaBezpieczna droga do Przedszkola


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "ALFABET LOGOPEDYCZNY"

W roku szkolnym 2023/2024 w grupie 5-latków BIEDRONKI realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "ALFABET LOGOPEDYCZNY" ”, którego głównym celem jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Koordynatorami projektu  jest logopeda Beata Król i pedagog specjalny Katarzyna Gąsiorowska. Realizacja projektu przewidziana jest od 02.10.2023 do 31.05.2024r.

 

Projekt jest zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wpisuje się w Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: „Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.”

   

Dzieci w październiku rozpoczęły realizowanie zadań zaplanowanych w ramach projektu. Do tej pory wykonano zadania :

1.     a – ale plama

Cel: ćwiczenie oddechowe wzmacniające mięsień okrężny ust

2.     b – biedronka.

 Cel: ćwiczenie oddechowe wyróżniające fazy wdechu i wydechu.

3.     c – Celinka

 Cel: rozwijanie sprawności aparatu mowy

4.     d – długi wąż

Cel: kształtowanie prawidłowego toru oddechowego oraz usprawnienie czynności artykulacyjnych.


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "ALFABET LOGOPEDYCZNY"Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "ALFABET LOGOPEDYCZNY"


Strona
123456789
z 9