Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Wycieczki > 2017 / 2018

Wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa

Wycieczka edukacyjna

Uczniowie klas V uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej zorganizowanej przez p. Beatę Garbarczyk. Zwiedzili Izbę Przyrodniczo - Leśną im. Jana Pawła II w Podzamczu, gdzie poszerzyli wiedzę na temat lasu jako środowiska życia różnych roślin i zwierząt oraz poznali naturalne środowisko naszej okolicy (lasów Nadleśnictwa Garwolin). W Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach obejrzeli eksponaty i wysłuchali prelekcji przewodnika nt. życia Tadeusza Kościuszki oraz przeszłości historycznej Polski i naszej"Małej Ojczyzny". Uczniami podczas wycieczki opiekowały się p. Agnieszka Zadrożna i p. Urszula Zygadło.Wycieczka edukacyjna

IX Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 2018

W dniach 15-16 V 2018r. uczniowie kl. 7, 3a i 3b gimnazjum wraz z opiekunami (Ks. kan. J. Spólny, p. wicedyrektor B. Nitka, p. G. Pogorzelska i p. G. Marciniak) uczestniczyli w IX Pielgrzymce Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę. Oprócz udziału w uroczystościach w Częstochowie, na trasie pielgrzymki znalazły się także Sanktuaria w Niepokalanowie, Gidlach i Św. Annie.


"Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce"


W środę 16 maja 2018 r. uczniowie, rodzice, wychowawcy, pracownicy i sympatycy szkół, którym patronuje Ks. Kardynał Stefan Wyszyński zebrali się u stóp Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze.


Hasłem spotkania były słowa Kardynała Wyszyńskiego, jakże ważne w życiu i nauczaniu naszego Patrona, od którego chcemy uczyć się tego, co w życiu najważniejsze - miłości do Boga, do Ojczyzny i każdego człowieka.

W programie miało miejsce także spotkanie ze świadkami życia Księdza Prymasa, prelekcja filmu "Jako w niebie, tak i w Komańczy" i rozmowa z twórcą filmu, spotkania grup, wymiana doświadczeń.


Centralnym punktem Pielgrzymki była Msza Św., w tym roku sprawowana pod przewodnictwem Ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego z Częstochowy, w której modliliśmy się do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i pracowników szkół, którym patronuje Prymas Tysiąclecia oraz dziękowaliśmy za 100-lecie odzyskania Niepodległości.IX Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 2018IX Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 2018IX Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 2018IX Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 2018IX Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 2018IX Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę 2018

Wycieczka klasy VII na Roztocze - Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i Zamość

W trakcie pobytu uczniowie brali udział w warsztatach pt."Twoje zdrowie to Twoje decyzje" z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze). Zajęcia z uczniami miały na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na świadome zachowanie abstynencji w wieku młodzieńczym oraz kształtowanie postawy asertywnej.Wycieczka klasy VII na Roztocze - Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i ZamośćWycieczka klasy VII na Roztocze - Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i ZamośćWycieczka klasy VII na Roztocze - Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i ZamośćWycieczka klasy VII na Roztocze - Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i Zamość

Wyjazd do Warszawy

W Pałacu Prezydenta RP w Warszawie - udział we Mszy Św. w intencji Ojczyzny (Mszę Św. odprawili: Kapelan Pana Prezydenta Ks. Zbigniew Kras, Ks. kan. Jan Spólny, Ks. Józef Wójcik) i zwiedzanie Pałacu.

Zwiedzanie Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i modlitwa przy Grobie.Wyjazd do WarszawyWyjazd do WarszawyWyjazd do Warszawy

Strona
12
z 2