Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2020 / 2021 > Strona > 10

Pamięć o poległych za Ojczyznę

W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego – Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach, pod opieką wychowawców, opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz rodziców, zatroszczyli się o groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym. Pamięć o bohaterach jest naszym nieustającym obowiązkiem.

Uczniowie sprzątali groby, wykonali wiązanki i przynosili białe lub czerwone znicze na groby poległych za wolność Ojczyzny. Tradycyjnie w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym mogiły rozbłysły blaskiem światła zapalonych zniczy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Pamięć o poległych za Ojczyznę

Pamięć o poległych za Ojczyznę

Pamięć o poległych za Ojczyznę

Ślubowanie klasy I a

Dnia 22 października 2020 r., w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I a. Pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny. Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie przez uczniów ślubowania. Następnie Pan Dyrektor symbolicznym ołówkiem, dokonał aktu pasowania na ucznia. Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim uczniom klasy I życzymy samych sukcesów w nauce oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

Ślubowanie klasy I a

Ślubowanie klasy I a

Ślubowanie klasy I a

Ślubowanie klasy I a

Ślubowanie klasy I a

"Pasowanie na Starszaka"

W dniu 21 października 2020 roku odbyła się ważna uroczystość „Pasowania na Starszaka”. Klasy 0a i 0b oddziału przedszkolnego, pod opieką p. Małgorzaty Owczarczyk i p. Anety Pracz, przygotowały krótką część artystyczną, w której dzieci zaprezentowały swoje możliwości, w obecności p. Dyrektora Marcina Maraszka. Uczniowie recytowali wierszyki oraz śpiewali poznane piosenki z wielkim zaangażowaniem i radością. Szczególnego aktu pasowania dokonał Pan Dyrektor, a na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki. Życzymy wszystkim nowo pasowanym starszakom - sukcesów i wyłącznie miłych chwil w szkole!

"Pasowanie na Starszaka"

"Pasowanie na Starszaka"

"Pasowanie na Starszaka"

"Pasowanie na Starszaka"

"Pasowanie na Starszaka"

"Pasowanie na Starszaka"

"Pasowanie na Starszaka"

"Pasowanie na Starszaka"

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2020 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, którego myślą przewodnią były słowa Czesława Miłosza: „Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”.

Podobnie jak w latach ubiegłych Samorząd Uczniowski uczcił święto wszystkich pracujących w naszej szkole, jak również tych, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.

Zaczynając od Pana Dyrektora Marcina Maraszka przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia, zaśpiewali dedykowaną Panu Dyrektorowi piosenkę oraz wręczyli bukiet kwiatów. Uczniowie podziękowali Panu Dyrektorowi m. in. za okazywaną empatię, troskę, dobroć, życzliwość, serce, a przede wszystkim za ogromne zaangażowanie w wspieranie uczniów i przyjazne towarzyszenie im w dążeniu do osiągania samodzielności życiowej, aktywności oraz szczęścia i radości, jaką daje codzienny kontakt z drugim człowiekiem. Życzyli spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, entuzjazmu z przekazywania wiedzy i radości z sukcesów uczniów, sukcesów zawodowych i osobistych oraz wdzięczności uczniów za codzienne zaangażowanie w życie szkoły i twórczą pasję kierowania nią.

Uczniowie z Samorządów Klasowych każdemu pracownikowi wręczyli symboliczną różę z życzeniami wykonanymi przez uczniów. Paniom Emerytkom, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, karty z najserdeczniejszymi życzeniami wykonane i ozdobione przez uczniów zostały przesłane pocztą. Klasa V na korytarzu szkolnym wykonała gazetkę nt. Święta Edukacji.

Ze względów bezpieczeństwa w tym roku nie było ogólnoszkolnej akademii, natomiast uczniowie tego dnia przyszli do szkoły w strojach galowych i wszystkie klasy na początku każdej lekcji wyrecytowały wiersze i zaśpiewały piosenki dedykowane nauczycielom. 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Spotkania czytelnicze w kl. 0b

W ramach akcji pt. „Dzieci Dzieciom”, której opiekunem jest p. Elżbieta Czarnecka, odbywają się cyklicznie spotkania w klasie 0b, której wychowawcą jest p. Aneta Pracz. Podczas tych spotkań starsi uczniowie z klasy IIb czytają swoim młodszym kolegom i koleżankom krótkie utwory literackie. Po wysłuchaniu wspólnie z dziećmi rozmawiamy o treści oraz charakterze utworu. W ten sposób zachęcamy młodsze dzieci do czytania. 

Spotkania czytelnicze w kl. 0b

Spotkania czytelnicze w kl. 0b

Strona
1234567891011
z 11