Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2017 / 2018 > Strona > 9

Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klas Ia i Ib

Zanim nastąpił ten ważny moment dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Następnie p. Dyrektor dokonał ceremonii pasowania dotykając ramienia każdego ucznia ołówkiem, a wychowawczynie: p. J. Parzyszek i p. M. Owczarczyk wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy.Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klas Ia i IbUroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klas Ia i IbUroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klas Ia i IbUroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klas Ia i Ib

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: p. B. Garbarczyk, p. M. Cieśla i p. E. Czarnecką.Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Msza święta z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki

Delegacja naszej szkoły: p. Dyrektor M. Maraszek, p. B. Garbarczyk oraz uczniowie uczestniczyli 5.10.2017 r. we Mszy Św. sprawowanej w kościele parafialnym w Maciejowicach z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.Msza święta z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki

Warsztaty "Bezpieczeństwo w sieci. Cyber-przemoc"

Uczniowie klasy VI oraz klas II gimnazjum uczestniczyli w warsztatach nt. "Bezpieczeństwo w sieci. Cyber-przemoc". W godzinach popołudniowych odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli o tej samej tematyce. Szkolenie i warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród odbiorców, gdyż w dzisiejszych czasach niewłaściwe korzystanie z Internetu jest dużym zagrożeniem w utrzymaniu właściwych relacji w rodzinie i grupie rówieśniczej. Zajęcia przeprowadziła p. psycholog z Pracowni Szkoleniowej "Krokus" z Krakowa.Warsztaty "Bezpieczeństwo w sieci. Cyber-przemoc"

Budujemy bezpieczeństwo - CEMEX i Budimex razem dla dzieci

Fundacja Budujemy Przyszłość zorganizowała ewent BHP "Uważaj Zuchu na auta w ruchu" dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz rewitalizację terenu zielonego wokół placu zabaw.


Celem programu było podniesienie świadomości bezpieczeństwa dzieci. Uczniowie obejrzeli program o tym jak zachowywać się na drodze, jak bezpiecznie przechodzić na przejściu dla pieszych. Lekcję prowadził aktor przebrany za klauna, a wszystko było w formie zabawy, konkursów i zgadywanek.


Kolejnym punktem programu było spotkanie z policjantem, który omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Równolegle z programem wolontariusze CEMEXu i Budimexu prowadzili prace ogrodnicze na terenie placu zabaw: wymienili piasek w piaskownicy oraz posadzili krzewy i byliny. Na zakończenie spotkania dzieci przedszkolne otrzymały upominki, m. in. znaczki odblaskowe.Budujemy bezpieczeństwo - CEMEX i Budimex razem dla dzieciBudujemy bezpieczeństwo - CEMEX i Budimex razem dla dzieci

Strona
12345678910
z 10