Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2017 / 2018 > Strona > 6

Uczniowie klas IIa, IIb gimnazjum wykonali szopki świąteczne

Uczniowie klas IIa, IIb gimnazjum wykonali szopki świąteczneUczniowie klas IIa, IIb gimnazjum wykonali szopki świąteczneUczniowie klas IIa, IIb gimnazjum wykonali szopki świąteczne

Warsztaty artystyczne

Po raz kolejny odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez p. Elżbietę Czarnecką i p. Beatę Garbarczyk, podczas których uczniowie klasy IIIb i IVa szkoły podstawowej wykonali aniołki na cele charytatywne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w przygotowanie potrzebnych materiałów.Warsztaty artystyczneWarsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne w klasie IIIa

Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały ozdoby świąteczne, którymi ozdobiły klasę oraz klasową choinkę.Warsztaty artystyczne w klasie IIIaWarsztaty artystyczne w klasie IIIaWarsztaty artystyczne w klasie IIIaWarsztaty artystyczne w klasie IIIa

Mikołajki

Mikołajki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym zorganizowane przez Pana Dyrektora i Radę Rodziców przy pomocy Samorządu Uczniowskiego.MikołajkiMikołajkiMikołajkiMikołajkiMikołajki

Spotkania z zakresu profilaktyki

Przykładem lat poprzednich w naszej Szkole odbył się cykl spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczniowie klas drugich gimnazjum uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży pt."Noe cz. II". Uczniowie klasy "0"a i "0"b zostali zapoznani z programem profilaktycznym dla dzieci pt."Cukierki". Na zakończenie, w czasie wywiadówki, rodzice uczniów wysłuchali szkolenia pt."Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki". Celem programu "Noe cz.II" było pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania środków zmieniających świadomość. Natomiast celem programu "Cukierki" było przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Wszystkie wymienione działania profilaktyczne zostały zrealizowane przez specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Wyniki i spostrzeżenia zostały przedstawione rodzicom w czasie zebrania w dn. 4 XII 2017r.Spotkania z zakresu profilaktykiSpotkania z zakresu profilaktyki

Strona
12345678910
z 10