Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2016 / 2017 > Strona > 7

Wywiadówka oraz prelekcja

Wywiadówka szkolna oraz prelekcja dla rodziców przygotowana przez specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku na temat negatywnych treści występujących w Internecie.Wywiadówka oraz prelekcja

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

W dniach 29.11.2016r. i 30.11.2016r. w Zespole Szkół w Gończycach zostały zorganizowane zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. I tak, w dniu 29.11.2016r. klasy IIa i IIb Szkoły Podstawowej były uczestnikami programu profilaktycznego pt. "Cukierki". Celem tego programu było m.in. przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Klasy drugie i trzecie gimnazjum poznały program profilaktyczny "Noe". Jego celem było przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży. Miał on również motywować do podejmowania osobistych postanowień by nie próbować picia alkoholu i używać innych środków zmniejszających świadomość. Szkolenie dla rodziców i opiekunów dotyczyło uwrażliwienia na zagrożenia dla dzieci wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz przekazanie wiedzy na temat profilaktyki i reagowania w niebezpiecznych sytuacjach. Nauczycielom został przybliżony także temat komunikacji interpersonalnej. Wymienione programy i szkolenia zostały przeprowadzone przez specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku, dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie.

Dyskoteka andrzejkowa

Dyskoteka andrzejkowaDyskoteka andrzejkowa

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta NiepodległościAkademia z okazji Święta NiepodległościAkademia z okazji Święta Niepodległości

Występ zespołu Full Power Spirit. Artyści w czasie swoich koncertów poruszają ważne problemy dotyczące życia młodzieży

Występ zespołu Full Power Spirit. Artyści w czasie swoich koncertów poruszają ważne problemy dotyczące życia młodzieży

Strona
12345678910
z 10