Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2015 / 2016 > Strona > 6

Szkolna akcja "Góra Grosza"

Szkolna akcja "Góra Grosza"

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Szkolne Mikołajki

Szkolne MikołajkiSzkolne MikołajkiSzkolne MikołajkiSzkolne Mikołajki

Program pt.: "Środowiskowa profilaktyka uzależnień"

W Zespole Szkół w Gończycach został przeprowadzony program pt.: "Środowiskowa profilaktyka uzależnień" przez dr I. Siudem i dr A. Siudem. Program obejmował spotkania o charakterze psychoedukacyjnym dla uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, szkolenie w formie warsztatowo - wykładowej dla nauczycieli oraz spotkanie edukacyjne dla rodziców. Celem w/w programu było zwiększenie świadomości nt. profilaktyki negatywnych zjawisk społecznych oraz zapobieganie zachowaniom aspołecznym ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i przemocy.Program pt.: "Środowiskowa profilaktyka uzależnień"Program pt.: "Środowiskowa profilaktyka uzależnień"Program pt.: "Środowiskowa profilaktyka uzależnień"

Zabawa andrzejkowa

Zabawa andrzejkowaZabawa andrzejkowaZabawa andrzejkowaZabawa andrzejkowaZabawa andrzejkowa

Strona
123456789
z 9