Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach
Archiwum  > Aktualności > 2008 / 2009 > Strona > 6

Pamiętamy o poległych za Ojczyznę spoczywających na cmentarzu w Gończycach

Pamiętamy o poległych za Ojczyznę spoczywających na cmentarzu w Gończycach

Pożegnanie śp. Bp Seniora Jana Mazura

W dniu 30 września 2008 r. odbyły się w Siedlcach główne uroczystości pogrzebowe zmarłego Biskupa Seniora Jana Mazura. We Mszy Św. uczestniczyła także delegacja naszej szkoły: Dyrektor - p.Marianna Mirzwa, nauczyciele - p. Grażyna Adamska, p. Elżbieta Krawczyk, p. Grażyna Pogorzelska i p. Marcin Maraszek oraz liczna grupa dzieci i młodzieży.


Dziękujemy Ci Ks. Biskupie za Twoją wieloletnią posługę w Diecezji Siedleckiej oraz za to że odwiedzałeś nas w parafii i murach naszej szkoły w Gończycach.Pożegnanie śp. Bp Seniora Jana Mazura

(fotografia pochodzi z portalu Katolickiego Radia Podlasie) 

II Dekanalne Spotkanie Nauczycieli

II Dekanalne Spotkanie Nauczycieli

II Dekanalne Spotkanie "Odpowiedzialnych za wychowanie"

25 września 2008 roku odbyło się w Gończycach II Dekanalne Spotkanie "ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYCHOWANIE". Na zaproszenie Dekanalnego Duszpasterza Nauczycieli - ks. kanonika Jana Spólnego, Dyrektora Zespołu Szkół w Gończycach - mgr Marianny Mirzwy oraz Rady Pedagogicznej odpowiedziało duchowieństwo Dekanatu Łaskarzewskiego z Księdzem Dziekanem na czele, władze samorządowe z gmin leżących w obrębie Dekanatu, 250 nauczycieli oraz Dyrektor PODN w Garwolinie.


Hasłem Spotkania stały się słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w trudnym dla Polski i Polaków okresie wołał: "Przyrzekamy Ci wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską".


Gościem honorowym Spotkania był J.E.Ks.Biskup Henryk Tomasik, który przewodniczył celebracji Eucharystii i wygłosił homilię. Po Mszy Św. uczestnicy Spotkania przybyli do budynku Zespołu Szkół w Gończycach, gdzie zostali serdecznie powitani przez p. Dyrektor Mariannę Mirzwę. Spotkanie umilił występ Anny Marii Daniluk z Akademii Muzycznej w Poznaniu, która wykonała następujące utwory: Camille Saint Saens - Aria Dalili z II aktu opery "Samson i Dalila", Giuseppe Verdi - Chór Niewolników z opery "Nabucco". Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu dr inż. Antoniego Zięby z Krakowa - "Wzór człowieka proponowany przez współczesne media".II Dekanalne Spotkanie "Odpowiedzialnych za wychowanie"II Dekanalne Spotkanie "Odpowiedzialnych za wychowanie"II Dekanalne Spotkanie "Odpowiedzialnych za wychowanie"II Dekanalne Spotkanie "Odpowiedzialnych za wychowanie"

Program "Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród wolontariuszy PCK"

W ramach realizacji programu "Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród wolontariuszy PCK" w naszej szkole odbyły się zajęcia dla młodzieży klas trzecich gimnazjum.


Program obejmował prelekcje z zakresu honorowego krwiodawstwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 26.09.2008 r. przeprowadził honorowy krwiodawca z uprawnieniami przewodnika turystyki pieszej i rowerowej p.Zbigniew Ochnio.


Zajęcia z zakresu promocji zdrowia i pierwszej pomocy medycznej były dziełem p.Renaty Liszewskiej (30.09.2008 r.) - pracownika ds. oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie.


Spotkania te przybliżyły uczniom ideę honorowego krwiodawstwa jako wartości humanitarnej, uwrażliwiły młodzież na potrzebę niesienia pomocy potrzebującym oraz przyczyniły się do kształtowania właściwych postaw prospołecznych i promocji wolontariatu.Organizatorem zajęć był Zarząd Rejonowy PCK w Garwolinie oraz opiekun SK PCK - p.Barbara Nitka.Program "Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród wolontariuszy PCK"Program "Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród wolontariuszy PCK"

Strona
1234567
z 7