Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Dzień Papieski

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego nawiązuje do słów z Ewangelii według św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).

„Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”, jest wciąż aktualne. “Jest aktualne także w kontekście tego, co się dzieje we współczesnym świecie, w kontekście rodziny, dzieci, młodzieży, ale także w kontekście wojny, która trwa w Ukrainie. Mówienie o życiu, o cywilizacji życia, wydaje się być niezwykle ważne”.

Budowanie „cywilizacji życia” jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa. Jej fundamentalne prawo stanowi miłość — jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka – Wyraża się ono we współczuciu, solidarności i gotowości do ofiary”.

Uczniowie pod przewodnictwem Grażyny Pogorzelskiej i Barbary Nitki przygotowali uroczysty apel , podczas którego artyści przedstawili sylwetkę Ojca Świętego jako wzoru umiłowania Boga, Ojczyzny i nauki.                   

Przypomnieli również jego nauczanie i przesłanie, jakie zostawił nam nasz Papież – „Nie lękajcie się – brońcie życia”.Dzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień PapieskiDzień Papieski

250 rocznica powstania KEN

W dniu 18 października 2023r. w naszej szkole odbyła się szczególna uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej. Przebiegała niby tradycyjnie, a jednak wyjątkowo!

  Uczniowie pod kierunkiem Barbary Nitki i Bożeny Jurczak zaprezentowali przepiękny, wzruszający program artystyczny, który m.in. przypomniał historię powołania Komisji Edukacji Narodowej w 250. rocznicę powstania.

Mottem programu były słowa „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…”. Młodzi artyści w wierszach i wielu piosenkach skierowali wiele ciepłych, miłych słów uznania w kierunku do nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za ich codzienny trud pracy, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Przekazali najpiękniejsze życzenia, płynące prosto z ich serc.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, emerytowanym pracownikom przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli piękne, czerwone róże.

Uroczystość została uświetniona przemówieniem Pana Dyrektora Marcina Maraszka, który podziękował uczniom za cudowny, chwytający za serce program artystyczny, a nauczycielom i pracownikom szkoły za sumienną pracę, życzył również satysfakcji z wykonywanego zawodu, entuzjazmu, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

  Obecny na uroczystości Wójt Gminy Sobolew Maciej Błachnio wręczył Nagrody Wójta i złożył serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Wiele ciepłych słów w kierunku pracowników oświaty skierowali również przedstawiciele Rady Rodziców.

Atmosfera uroczystości była magiczna! Tego też życzymy oglądającym naszą galerię zdjęć.


250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN250 rocznica powstania KEN


ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa, który jest elementem edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Drzewa pełnią ważną role w naszym życiu. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostarczają cennego surowca.

       Tego dnia w oddziale 0b odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa oraz czym różnią się drzewa liściaste od iglastych. Obejrzały filmik edukacyjny o zwierzętach, które robią zapasy i zapadają w sen zimowy. Były na spacerze, podczas którego oglądały i rozpoznawały drzewa rosnące w pobliżu szkoły. Dzieci różnymi technikami m. in. wydzieranką i wycinanką z kolorowego papieru, malując farbami za pomocą patyczków do uszu, przyklejając zebrane liście oraz za pomocą konstrukcji wykonały ciekawe i piękne prace plastyczne drzew.


Beata Garbarczyk


ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWAŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA


Wycieczka do Dęblina i Lublina Uczniów kl. VIII

Dnia 26 września 2023 r. odbyła się wycieczka młodzieży z klas VIII do Dęblina i Lublina zorganizowana przez p. Dyrektora Marcina Maraszka. Opiekę nad Uczniami sprawowała także p. Agnieszka Mądra.

Podczas wycieczki Uczniowie zwiedzili z przewodnikiem Muzeum Sił Powietrznych, gdzie poznali historię polskiego lotnictwa. Obejrzeli na wystawie plenerowej samoloty i śmigłowce oraz sprzęt techniczny, rakietowy i radiolokacyjny.

W kinie Bajka obejrzeli film pt.: „O psie, który jeździł koleją”.

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej obejrzeli 4 części pokazów fizycznych przedstawiających prawa fizyki. Na przykładzie ciekawych doświadczeń prezentowanych przez wykładowców akademickich Uczniowie powtórzyli, utrwalili i rozszerzyli wiadomości z zakresu czterech tematów: fizyka latania, poprzez zabawę do praw fizyki, rezonanse i termodynamika.

Marcin Maraszek


Wycieczka do Dęblina i Lublina Uczniów kl. VIIIWycieczka do Dęblina i Lublina Uczniów kl. VIIIWycieczka do Dęblina i Lublina Uczniów kl. VIIIWycieczka do Dęblina i Lublina Uczniów kl. VIIIWycieczka do Dęblina i Lublina Uczniów kl. VIII


Harcerska zbiórka naborowa

Dnia 6.10.2023 w naszej szkole odbyła się harcerska zbiórka naborowa.

Bardzo cieszymy się z tak dużej frekwencji wszystkich harcerzy, zwłaszcza tych nowych kandydatów.

Zapraszamy na kolejne zbiórki.

Czuwaj!!!


Harcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowaHarcerska zbiórka naborowa